Mer

Göteborgs kyrkliga stadsmissions styrelse

Föreningens styrelse ska enligt stadgar bestå av 7 ordinarie ledamöter och 2 personalrepresentanter samt en suppleant. Varje ledamot väljs för en period av 4 år. Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år. Ingen ersättning utgår till styrelsen.

Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmissions, Göteborgs kyrkliga stadsmissions Bistånd & entreprenad AB:s, Ingseredsstiftelsens, Göteborgs kyrkliga stadsmissions ideella förenings och Göteborgs kyrkliga stadsmissions Fastighets AB:s styrelser består av följande personer 2015:

styrelsen

Från vänster:

Ulf Bjereld
Ledamot
Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Jonas Steen
Ledamot
VD, delägare F O Peterson & Söner Byggnads AB. Erfarenhet från det privata näringslivet. Stor erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen.

Lotta Säfström
Direktor/VD, Göteborgs kyrkliga stadsmission.
Utbildad socionom och diakon. Har arbetat inom civilsamhället i många år. Lotta har erfarenheter från flera diakonala organisationer.

Eva Eriksson
Ordförande
Långvarigt politiskt arbete i både riksdag, region och kommun. Förutvarande Landshövding. Har stor erfarenhet och stort engagemang för civilsamhället och dess betydelse för samhällsutvecklingen.

Henrik Törnqvist
Ledamot
Kyrkoherde, Bergsjöns församling. Har lång erfarenhet av socialt arbete i Göteborg. Var med och startade verksamheten i S:t Johanneskyrkan i dess nuvarande funktion.

Palle Stenberg
Ledamot
Partner Nudie jeans & co.

Gunvor Hagelberg
Ledamot
Förvaltningschef, Mölndals pastorat. Har stor erfarenhet från kyrkans värld som förtroendevald på nationell och lokal nivå och som administrativt och ekonomiskt ansvarig på lokal nivå i samfällighet.

Ej med på bilden:

Björn Sällström
Ledamot
Personaldirektör Volvo Person-vagnar AB. Har kunskap och erfarenhet från näringslivet. Framförallt från strategiska och operationella personalfrågor samt av företagsledning och styrelsearbete.

Niklas Borg
Personalrep.
Kurator på Drottninggatan. Fackligt ombud för Vision sedan 2006. Sitter med i Visions förbundsstyrelse.

Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år. Ingen ersättning utgår till styrelsen.