Mer

Göteborgs kyrkliga stadsmissions styrelse

Stiftelsens styrelse ska enligt stadgarna bestå av ordförande och 6 övriga ledamöter.  Varje ledamot väljs för en period av 4 år. Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år. Ingen ersättning utgår till styrelsen.

styrelsen

Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmissions, Göteborgs kyrkliga stadsmissions Bistånd & entreprenad AB:s, Ingseredsstiftelsens, Göteborgs kyrkliga stadsmissions ideella förenings och Göteborgs kyrkliga stadsmissions Fastighets AB:s styrelser består av följande personer 2018:

Från vänster:

Ulf Bjereld
Ledamot
Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Jonas Steen
Ledamot
VD, delägare F O Peterson & Söner Byggnads AB. Erfarenhet från det privata näringslivet. Stor erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen.

Lotta Säfström
Direktor/VD, Göteborgs kyrkliga stadsmission.
Utbildad socionom och diakon. Har arbetat inom civilsamhället i många år. Lotta har erfarenheter från flera diakonala organisationer.

Eva Eriksson
Ordförande
Långvarigt politiskt arbete i både riksdag, region och kommun. Har tidigare varit landshövding. Har stor erfarenhet och stort engagemang för civilsamhället och dess betydelse för samhällsutvecklingen.

Henrik Törnqvist
Ledamot
Präst och församlingsherde i Bergsjöns församling. Har lång erfarenhet av socialt arbete i Göteborg. Var med och startade verksamheten i S:t Johanneskyrkan i dess nuvarande funktion.

Palle Stenberg
Ledamot
Partner Nudie jeans & co.

Gunvor Hagelberg
Ledamot
Pensionär, tidigare förvaltningschef, Mölndals pastorat. Har stor erfarenhet från kyrkans värld som förtroendevald på nationell och lokal nivå och som administrativt och ekonomiskt ansvarig på lokal nivå i samfällighet. Gunvor Hagelberg har avträtt som ledamot vid årsskiftet 2018/2019.

Ej med på bilden:

Björn Sällström
Ledamot
Personaldirektör Volvo Person-vagnar AB. Har kunskap och erfarenhet från näringslivet. Framförallt från strategiska och operationella personalfrågor samt av företagsledning och styrelsearbete.

Niklas Borg
Personalrep.
Kurator på Drottninggatan. Fackligt ombud för Vision sedan 2006. Sitter med i Visions förbundsstyrelse.

Ann-Marie Ericson
Ny ledamot från och med 2019. Diakon och socionom. Arbetat i socialtjänsten i Göteborg. Varit enhetschef på Bräcke diakoni samt på Göteborgs stift. Förtroendevald i Torslanda-Björlanda församling samt v ordf i Begravningsstyrelsen i Göteborg.

Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år. Ingen ersättning utgår till styrelsen.