Centrala dokument - Göteborgs stadsmission

Göteborgs Stadsmissions centrala dokument:

Stadgar

Valförsamlingsreglemente

Uppförandekod

Riktlinjer för anmälan om oegentligheter

Policy mot oegentligheter

Effektrapport 2020

Insamlingspolicy

Finanspolicy

Placeringsreglemente

Kortversion Riktlinjer för Göteborgs Kyrkliga Stadsmissions långsiktiga kapitalförvaltning

Årsredovisning 2020 och revisionsberättelse

Tidigare årsredovisningar

Årsredovisning 2019, inkl. revisionsberättelse 
Årsredovisning 2018, inkl. revisionsberättelse
Tryckt årsredovisning 2017
Årsredovisning 2017, inkl. revisionsberättelse
Årsredovisning 2016

Giva Sveriges kvalitetskod

Giva Sveriges kvalitetskod är insamlingsbranschens självregleringsinstrument och fungerar som ett stöd i medlemmarnas kvalitetsarbete. Insamlingsbranschen är helt och hållet beroende av givares förtroende.

Göteborgs Stadsmission är ordinarie medlem i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande. Giva Sveriges uppdrag är att säkra etisk, transparent och professionell insamling av gåvor och arbetar med att stärka kvalitet och styrning i insamlingsorganisationer. Som medlem i Giva Sverige följer och rapporterar vi därför på Giva Sveriges kvalitetskod.