Utbildningar och publikationer - Göteborgs stadsmission

Göteborgs Stadsmission har lång erfarenhet inom både myndighetsutövning och behandling inom våldsområdet. Vi ger regelbundet fortbildning och rådgivning till socialsekreterare och behandlare om riskbedömning, utredning och handläggning av våldsärenden. På den här sidan kommer vi publicera våra utbildningstillfällen samt information och länkar till våra publikationer. 

Publikationer

Göteborgs Stadsmission står bakom ett flertal publikationer inom våldsområdet. Nedan finns information och länkar till våra publikationer:

Våldsmedveten handläggning – Att möta och bemöta våldsutsatta barn och föräldrar

”Det är en handbok som i första hand är riktad till handläggare i socialtjänsten men kan vara användbar även för andra som i sitt yrke möter våldsutsatta personer. Boken behandlar teori kring våld och kopplar det till konsekvenser och behov i praktiken.”

/Angelica Tingström, verksamhetschef Göteborgs Stadsmission samt författare till handboken.

”Min tur att berätta” – Barnrättsperspektiv: varje barn ska få relevant information och erbjudas delaktighet

Sveriges Stadsmissioner och Bris har publicerat rapporten Min tur att berättasom bygger på samtal med barn som har upplevt våld och som har vistats på ett eller flera skyddade boenden med sin mamma. Syftet är att synliggöra barns egna perspektiv på hur våldet har påverkat dem, med målet att belysa hur barnrättsperspektivet kan och behöver stärkas vad gäller barnets rätt till stöd, skydd och behandling som en egen individ och ett eget rättsobjekt.

Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar med olika omfattning och innehåll som täcker både teoretiska och praktiska delar inom våldsområdet. Vi erbjuder även utbildning i riskbedömningsinstrumenten PATRIARK och SARA och finns tillgängliga för rådgivning vid behov.

Läs om våra kommande utbildningar nedan:

Riskbedömning enligt PATRIARK

Tid: Utbildningen är en heldag, från 09.00-16.00 digitalt via zoom
Pris: 2995 kr + moms, inkl handbok

”Våldsmedveten handläggning – att möta och bemöta våldsutsatta barn och föräldrar”

Tid: Utbildningen är en heldag, från 09.00-16.00 digitalt via zoom
Pris: 1495 kr + moms, inkl handbok.