Startsida - Göteborgs stadsmission
Mer

På gång

>
<

Aktuellt

Nyheter

Frukostseminarium om skyddat boende

Tack till alla er som kom på dagens frukostseminarium på temat att möta, bemöta och vara ett stöd i uppbrottsprocessen samt barns upplevelser och erfarenheter av att bo på skyddat boende!

Nyheter

Göteborgs Stadsmission startar skyddat boende med barnperspektivet i fokus

På skyddade boenden bor lika många barn som vuxna. Ändå ses dessa boenden ofta som insatser för kvinnor och inte för barn. Därför utformar nu Göteborgs Stadsmission tillsammans med Bris ett koncept för hur både barn och vuxna kan få individ- och åldersanpassad hjälp utifrån sina rättigheter och sitt eget stödbehov.

Nyheter

Ny Stadsmission i Umeå

Idag etableras Umeå Stadsmission och blir ny medlem i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Det innebär att Sveriges Stadsmissioner nu finns i tio regioner. Tre nya stadsmissioner under de senaste tre åren är ett tydligt tecken på ökad fattigdom, utsatthet och utanförskap i Sverige.

Nyheter

Unga forum utbildar gruppledare för Stress-smart

Unga forum bedriver kurser i stresshantering för unga vuxna i åldern 16-25 år. Förra året tog de fram en handbok i hur man leder dessa kurser och under våren har de börjat utbilda andra aktörer att hålla kurserna.