Ny startsida - Göteborgs stadsmission

Aktuellt

Nyheter

Kommentar på SVTs inslag om våra skyddade boenden

SVT har idag publicerat ett inslag där kvinnor som bott i vårt skyddade boende uttrycker att de upplevt sig kontrollerade under sin vistelse hos oss. Vi tycker naturligtvis att det är väldigt tråkigt att de upplevt sin tid hos oss på det viset och jobbar alltid för att alla som bor hos oss ska vara delaktiga i sin säkerhetsplanering och förstå varför vi gör de säkerhetsbedömningar vi gör. I det här fallet har vi inte nått hela vägen fram.

Nyheter

Vi bjuder in till utbildning i att möta och bemöta våldsutsatta barn och föräldrar

Utbildningen Att möta och bemöta våldsutsatta barn och föräldrar ges av Göteborgs Stadsmission inom ramen för EU-projektet Efter våldet – Rättigheter för barn i skyddat boende och riktar sig särskilt till yrkesverksamma i socialtjänsten. 

Debattartikel

"Vi löser inte utsatthet med två veckors hjälp"

"Barn, skulder och missbruk räcker inte för att hemlösa ska få hjälp med ett tillfälligt boende. Och för den som får beviljad stöd brukar det innebära en insats på två veckor. Det är för lite tid, om vi ska lyckas lösa långvariga problem."

Nyheter

Tack för den här tiden Götaholm

Götaholms äldreboende har varit en del av Göteborgs Stadsmission i 28 år, men upphör vid årsskiftet. Det har varit ett boende som drivits individnära med värme och omtanke, vilket har uppskattats av såväl de boende som deras anhöriga. Ett stort tack till all personal och alla boende på Götaholm. Det är ni som har möjliggjort den fina verksamheten.