Mer

göteborgs stadsmission som arbetsgivare

  • Idéburen organisation med hög kompetens & högt engagemang
  • Professionellt arbete med vård, arbetsintegration, boende och social omsorg
  • På Göteborgs stadsmission arbetar 320 medarbetare!
  • Kollektivavtal Vård och omsorg

Många känner till Göteborgs stadsmission, men färre känner till vilka arbetsmöjligheter som finns hos oss. På den här sidan kan du läsa mer om Göteborgs stadsmission som arbetsgivare, och se och söka våra lediga jobb.

Lediga jobb

biträdande enhetschef till uppstart av skyddat boende

I samverkan med BRIS har Stadsmissionernai Göteborg och Linköping blivit tilldelade pengar från Postkodlotteriet för att starta, utveckla och kvalitétssäkra skyddade boenden där barnen är ett eget rättssubjekt. Nu söker vi en biträdande enhetschef som vill vara med och bygga upp verksamheten!

Behandlingspedagoger till uppstart av Skyddat boende

I samverkan med BRIS har Stadsmissionerna i Göteborg och Linköping blivit tilldelade pengar från Postkodlotteriet för att starta, utveckla och kvalitetssäkra skyddade boenden där barnen är ett eget rättssubjekt. Nu söker vi tio behandlingspedagoger som vill vara med och bygga upp verksamheten!

Barnpedagog till uppstart av Skyddat boende

I samverkan med BRIS har Stadsmissionerna i Göteborg och Linköping blivit tilldelade pengar från Postkodlotteriet för att starta, utveckla och kvalitetssäkra skyddade boenden där barnen är ett eget rättssubjekt. Nu söker vi en barnpedagog som vill vara med och bygga upp verksamheten!

Socialchef till stadsmissionens sociala område

Rollen som socialchef är mångfacetterad och innebär en unik möjlighet att utifrån dina erfarenheter, idéer och visioner leda arbetet så att Stadsmissionen gör så mycket nytta som möjligt för varje insamlad krona för de mest utsatta människorna i Göteborg. Vid denna rekrytering har vi tagit hjälp av Maquire.

Sjuksköterska med inriktning mot psykiatri till stigbergsklinken

När en av våra nuvarande sjuksköterskor ska börja studera söker vi en ersättare. Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en arbetsgrupp med höga kvalifikationer, som bl.a. består av sju psykiatrisjuksköterskor, psykolog, psykiater och läkare. Vill du vara med och utveckla vår spännande verksamhet inom beroendevården?

Praktik med fokus på företagsinsamling

Är du intresserad av sociala frågor och vill bidra till Stadsmissionens insamlings och kommunikationsarbete med fokus på företag? Göteborgs Stadsmission söker praktikant till höstterminen 2019!

våra verksamhetsområden

Inom Göteborgs Stadsmission finns en rad olika verksamheter inom social omsorg, vård, arbetsintegration och boende. Här arbetar människor med hög kompetens inom många olika yrkesområden, alla med samma mål och syfte; att stötta människor som lever i utsatthet i vårt samhälle. Vi tror att ett Göteborg där alla får plats, där alla har makt att förändra och forma sitt liv och vara delaktiga i samhället är en bättre stad för oss alla.

Boenden och beroendevård

Göteborgs Stadsmission driver sju boenden med stöd för människor med beroendeproblematik, psykisk ohälsa eller psykiska funktionshinder. Vi driver även verksamheten Bostad Först, äldreboendet Götaholm samt Stigbergskliniken, som erbjuder akut avgiftning med möjlighet till öppenvårdsuppföljning. 

För oss är brukarinflytande viktigt och vi arbetar alltid för att bidra till ökad egenmakt. Läs gärna mer om verksamheterna via länkarna nedan.

Vi vill vara med och bidra till att människan kommer tillbaka till sitt liv. Inte bara i den akuta fasen, vi vill även vara med i förändringsprocessen. Vi vill inte gå före, vi vill inte gå efter. Vi vill gå bredvid. Det är då man hjälper en människa till förändring.
Anneli Svensson
Områdeschef Boende och beroende

Sociala verksamheter

Till våra sociala verksamheter kommer människor såväl för att starta en långvarig förändringsprocess som för att uppleva ett sammanhang, möta andra i liknande situationer, äta tillsammans, hämta bröd eller för att man behöver en ny vinteroverall till sitt barn. Omkring 60 procent av alla  insatser rör just mat. Våra verksamheter erbjuder gemenskap, samtal, stöd och rådgivning och mat i olika former. Dessa verksamheter drivs med insamlade gåvomedel.

Vi vill vara med och möta hela människan utifrån ”vem är du och vad behöver du?”. Vi finns där utifrån så väl akuta som långsiktiga behov och vi tror på delaktighet och egenmakt. Det relationsskapande arbetet är centralt för oss och vi tror att en förändringsprocess bygger på tillit, flexibilitet och ett helhetsperspektiv.
Åsa Vilu
Tillförordnad socialchef

Arbetsintegration

Göteborgs Stadsmission har över 30 års erfarenhet av som leverantör av arbetsmarknadsinsatser. Vi har ett brett kontaktnät inom näringslivet och, genom Stadsmissionens hela organisation, direkta vägar in till ett stort antal arbetsgivare. Inom vår arbetsintegrationsverksamhet Ergon får varje människa, utifrån förmåga, strukturerad miljö och kompletterande program möjlighet att rustas för arbetslivet. Insatserna sker i verklighetsnära former och i reell miljö. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga och personligt ansvar. Målsättningen är alltid att förbereda deltagarna för arbetsmarknaden.

Vi vill ge människor en möjlighet att bygga en framtid, en väg till egen inkomst. Med hjälp av vår palett av insatser och vårt stora kontaktnät av arbetsgivare har Göteborgs Stadsmission en unik möjlighet att göra skillnad för människor.
Lars Durfelt
Områdeschef

administration

Stadsmissionens administration utgör stödfunktion till och förutsättning för våra verksamheter som arbetar för en bättre stad och bättre livsvillkor för människor i vårt samhälle. Här arbetar vi med administration, ekonomi, HR, lön, IT, fastighet och reception.

De gemensamma funktionernas uppdrag är att genom våra expertroller ansvara för verksamhetsgemensamma frågor och utgöra stöd till Stadsmissionens olika verksamhetsområden. Vi har alla samma mål och ror åt samma håll, men vi har olika åror.
Helena Törnqvist
Personalchef

Insamling och kommunikation

På insamlings- och kommunikationsavdelningen arbetar vi med insamling av medel till våra gåvofinansierade verksamheter. Vårt uppdrag är även att rikta uppmärksamhet på svåra sociala omständigheter och utsatthet i Sverige genom opinionsbildning.  Följ oss gärna i sociala medier!

Arbetsträning

Är du intresserad av arbetsträning? Då kontaktar du Ingvar Götborg, enhetschef för vår arbetsträningsverksamhet: ingvar.gotborg@stadsmissionen.org
Tel: 031-755 37 03

Volontär

Är du intresserad av att bli volontär hos oss? Klicka på bilden för att läsa mer om vad det innebär att vara volontär hos Göteborgs Stadsmission och för att se lediga uppdrag.