Jobba hos oss - Göteborgs stadsmission
Mer

BLI VÅR NYA KOLLEGA

Som medarbetare på Göteborgs stadsmission vet du att ditt arbete bidrar till att skapa ett mer inkluderande samhälle, där alla har rätt till en plats, ett hem och en röst. För att ha möjlighet att skapa långsiktig förändring hos den enskilda människan är vi beroende av medarbetare med många olika kompetenser som delar vår värdegrund. Varmt välkommen att läsa mer om oss och våra lediga tjänster!

Boenden och beroendevård

Göteborgs Stadsmission driver boenden med stöd för människor med beroendeproblematik, psykisk ohälsa eller psykiska funktionshinder. Vi driver även verksamheten Bostad Först, äldreboendet Götaholm, Skyddade boenden med barnrättsperspektiv samt Stigbergskliniken, som erbjuder akut avgiftning med möjlighet till öppenvårdsuppföljning. 

För oss är brukarinflytande viktigt och vi arbetar alltid för att bidra till ökad egenmakt. Läs gärna mer om verksamheterna via länkarna nedan.

Vi vill vara med och bidra till att människan kommer tillbaka till sitt liv. Inte bara i den akuta fasen, vi vill även vara med i förändringsprocessen. Vi vill inte gå före, vi vill inte gå efter. Vi vill gå bredvid. Det är då man hjälper en människa till förändring.
Johan Skaghammar
Tf Områdeschef Boende och beroende
Catarina Berntsson
Tf Områdeschef Boende beroende

Sociala verksamheter

Till våra sociala verksamheter kommer människor såväl för att starta en långvarig förändringsprocess som för att uppleva ett sammanhang, möta andra i liknande situationer, äta tillsammans, hämta bröd eller för att man behöver en ny vinteroverall till sitt barn. Omkring 60 procent av alla  insatser rör just mat. Våra verksamheter erbjuder gemenskap, samtal, stöd och rådgivning och mat i olika former. Dessa verksamheter drivs med insamlade gåvomedel.

Vi vill vara med och möta hela människan utifrån ”vem är du och vad behöver du?”. Vi finns där utifrån så väl akuta som långsiktiga behov och vi tror på delaktighet och egenmakt. Det relationsskapande arbetet är centralt för oss och vi tror att en förändringsprocess bygger på tillit, flexibilitet och ett helhetsperspektiv.
Åsa Vilu
Områdeschef Sociala området

Arbetsintegration

Göteborgs Stadsmission har över 30 års erfarenhet av som leverantör av arbetsmarknadsinsatser. Vi har ett brett kontaktnät inom näringslivet och, genom Stadsmissionens hela organisation, direkta vägar in till ett stort antal arbetsgivare. Inom vår arbetsintegrationsverksamhet Ergon får varje människa, utifrån förmåga, strukturerad miljö och kompletterande program möjlighet att rustas för arbetslivet. Insatserna sker i verklighetsnära former och i reell miljö. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga och personligt ansvar. Målsättningen är alltid att förbereda deltagarna för arbetsmarknaden.

Vi vill ge människor en möjlighet att bygga en framtid, en väg till egen inkomst. Med hjälp av vår palett av insatser och vårt stora kontaktnät av arbetsgivare har Göteborgs Stadsmission en unik möjlighet att göra skillnad för människor.
Lars Durfelt
Områdeschef Arbetsintegration

administration

Stadsmissionens administration utgör stödfunktion till och förutsättning för våra verksamheter som arbetar för en bättre stad och bättre livsvillkor för människor i vårt samhälle. Här arbetar vi med administration, ekonomi, HR, lön, IT, fastighet och reception.

De gemensamma funktionernas uppdrag är att genom våra expertroller ansvara för verksamhetsgemensamma frågor och utgöra stöd till Stadsmissionens olika verksamhetsområden. Vi har alla samma mål och ror åt samma håll, men vi har olika åror.
Helena Törnqvist
Personalchef

Insamling och kommunikation

På insamlings- och kommunikationsavdelningen arbetar vi med insamling av medel till våra gåvofinansierade verksamheter. Vårt uppdrag är även att rikta uppmärksamhet på svåra sociala omständigheter och utsatthet i Sverige genom opinionsbildning.  Följ oss gärna i sociala medier!

ARBETSTRÄNING

Är du intresserad av arbetsträning?
Klicka på hjärtat för att läsa mer!

Volontär

Är du intresserad av att bli volontär hos oss?
Klicka på hjärtat för att läsa mer!