Att lämna ett liv i våld, kapitel 4 - Göteborgs stadsmission

Att lämna ett liv i våld, kapitel 4

28 april, 2021 • Ämne: Nyheter

Alla har rätt till ett liv utan våld.

Den senaste tidens nyhetsrapportering visar att våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Förutom skydd från våldsutövaren behöver den våldsutsatta kvalificerat stöd för att bearbeta traumat och för att komma vidare i livet. Det är oerhört viktigt att förstå behovet av efterföljande insatser efter skyddet och vilka konsekvenser det har för barnen att uppleva våld.

S. levde i en våldsam relation i över sex år. Här kan du läsa hennes berättelse.

”Hon har varit fantastisk genom allt detta. Och att hon nu kan gå i skolan, kan ha vänner – kan ta hem vänner. Det är en stor grej. Att få vara vem som helst har hon varit väldigt glad över. En vanlig vecka går vi upp tidigt, går till skola och jobb och utöver våra intressen. Är helt vanliga svenssons. Det är jätteskönt. Nästan hela veckan känns det så.

Min dotter är min anledning till att jag inte har gett upp. Det går inte att lägga sig ner. Jag måste kämpa, jag vill inte ge upp för hennes skull. Men det är tufft, man får krypa fram. Att pusha mig själv till att våga återgå till vardagslivet och ett jobb har varit bra. Sakta men säkert har jag växt tillbaka.

Om han skulle möta mig nu skulle han möta en helt annan person än då. Han har inte övertaget om mig på samma sätt. Jag är inte längre den person han gjorde mig till. Jag har tagit tillbaka lite av det jag har rätt till, och det mitt barn har rätt till.”

/ S

Placering i skyddat boende har potential att förutom fysiskt skydd också ge möjlighet att bearbeta svåra erfarenheter och utveckla färdigheter för att etablera ett liv på egna ben. Utan dessa insatser är risken stor att utsatta hamnar i nya våldsspiraler. Sådana är våldets mekanismer, vi söker oss till det som är bekant. Insatsen är på det viset också förebyggande.

GÖTEBORG STADSMISSIONS SKYDDADE BOENDE ERBJUDER
Ett traumamedvetet förhållningssätt och specialistkompetens i våld i nära relation samt hedersrelaterat våld
Ett tydligt uttalat barnrättsperspektiv, där alla barn får möjlighet att träffa barnpedagog samt individanpassat stöd utifrån sitt eget unika behov
Evidensbaserade riskbedömningsinstrument
Placeringsförfrågningar dygnet runt, kontakta oss 0730-57 93 91
Läs mer om Stadsmissionens skyddade boende