Rapport Archives - Göteborgs stadsmission

Ämne: Rapport

Hemlöshetsrapporten 2024: Den dolda hemlösheten

24 januari, 2024 • Ämne: Nyheter

Årets hemlöshetsrapport är den 13:e i ordningen och fokuserar på den dolda hemlösheten – människorna utanför statistiken. Bilden av hemlöshet har breddats, fler drabbas än vad den officiella statistiken visar. Det handlar om människor som inte har tillgång till ett tryggt och långsiktigt boende, som inte får den hjälp de har rätt till och behöver från samhället, och som utelämnas i Socialstyrelsens hemlöshetsstatistik.  

Fattigdomsrapporten 2023 – ”Nu skäms man inte längre. Det är så många som sitter i samma båt.”

17 oktober, 2023 • Ämne: Fattigdom

Klyftorna mellan fattiga och rika ökar i Sverige idag och samhället skakas av gäng­kriminellas våldsdåd. Samtidigt möter Stadsmissionen allt fler människor som lever i matfattigdom. Forskningen visar att ökande klyftor minskar såväl människors hälsa som tillit till samhället. För att stoppa denna samhällsutveckling behöver vi häva fattigdomen i Sverige.

Hemlöshetsrapporten 2023

2 februari, 2023 • Ämne: Hemlöshet

Det blir allt svårare för människor i strukturell hemlöshet att få hjälp av kommunerna med bostad. Det visar den nya rapporten ”Hemlös 2023” från Sveriges Stadsmissioner. Tio kommuner har granskats där Stadsmissionen bedriver social verksamhet. Nu kräver Stadsmissionen att regeringen agerar för att minska hemlösheten.

fattigdomsrapporten 2022

Fattigdomsrapporten 2022

17 oktober, 2022 • Ämne: Rapport

Sveriges Stadsmissioner släpper nu sin åttonde fattigdomsrapport. Den innehåller särskilt framtagen statistik från SCB som visar att 6,9 procent av Sveriges befolkning levde i ekonomisk utsatthet år 2020. En skyhög inflation och en kommande lågkonjunktur innebär en än mer utsatt situation för dem som redan lever i fattigdom.

Hemlöshetsrapporten 2021

5 december, 2021 • Ämne: Hemlöshet

För människor som lever i hemlöshet, eller riskerar att hamna där, har utvecklingen i samhället gått bakåt. Hemlösheten fortsätter att breda ut sig. Vi möter den varje dag i våra verksamheter. Unga, äldre, nyanlända, arbetslösa och yrkesverksamma. De som saknar ett hem att kalla sitt eget finns i alla grupper. Över 33 000 människor lever under sådana förhållanden. Det är ovärdigt en välfärdsstat och en förfärande realitet. För alla dem fortsätter vi kämpa – kämpa för att fler ska få den trygghet ett eget hem innebär. Och just därför fortsätter vi att årligen presentera en hemlöshetsrapport, i år släpper vi den elfte där vi valt att fokusera på kommunernas uppdrag.

Fattigdomsrapporten 2021 – människor får inte det offentliga stöd de har rätt till

17 oktober, 2021 • Ämne: Rapport

Den 17 oktober på internationella fattigdomsdagen släpper Sveriges Stadsmissioner sin årliga fattigdomsrapport. Årets rapport fokuserar på ”de ohjälpta”. Människor som har rättigheter i det svenska välfärdssystemet, men som av olika skäl inte får stöd. I stället köar de till Stadsmissionen och övriga civilsamhället för mat och kläder.

Hemlöshetsrapporten 2020

2 december, 2020 • Ämne: Rapport

Hemlöshetsrapporten är ett viktigt bidrag i arbetet med att säkra en trygg bostadsförsörjning för alla i vårt land. Årets rapport är den tionde rapporten sedan starten. Hemlöshet är tyvärr fortsatt en aktuell fråga, som personligt berör allt fler och engagerar många, men den behöver komma ännu högre upp på den politiska agendan för att den ska kunna lösas.