Hemlöshetsrapporten 2023 - Göteborgs stadsmission

Hemlöshetsrapporten 2023

2 februari, 2023 • Ämne: Hemlöshet

Det blir allt svårare för människor i strukturell hemlöshet att få hjälp av kommunerna
med bostad. Det visar den nya rapporten ”Hemlös 2023” från Sveriges Stadsmissioner.
Tio kommuner har granskats där Stadsmissionen bedriver social verksamhet. Nu
kräver Stadsmissionen att regeringen agerar för att minska hemlösheten.

I Stadsmissionens rapport Hemlös 2023 – Svårare att få stöd? En granskning av tio kommuners stöd till människor i hemlöshet dras slutsatsen att det blivit svårare att få stöd för människor i strukturell hemlöshet, det vill säga människor som lever i hemlöshet på grund av ekonomisk utsatthet.

Stadsmissionen har intervjuat tjänstemän som vittnar om att ekonomin i kommunerna fått en mer styrande roll i hur hjälpsökande personer bemöts – till nackdel för de som behöver stöd.

• Tröskeln att få stöd av socialtjänsten har inte höjts genom övergripande politiska beslut – ändå är upplevelsen att tröskeln i praktiken har höjts då politiken låter ekonomin alltmer styra socialtjänstens insatser
• Det är fortsatt få kommuner som kartlägger hemlöshet – bristen på kunskap om hur
hemlösheten ser ut lokalt är allt för stor och försvårar stöd till människor i hemlöshet
• Det finns stora olikheter i kommunernas arbete med hemlöshet – det saknas struktur och jämlikhet – där kommuntillhörigheten avgör vilken hjälp som finns att få
• Vräkningarna ökar, speciellt bland barnfamiljer

Sveriges Stadsmissioner har i flera år uppmärksammat de växande utmaningarna med strukturell hemlöshet. Det handlar om människor som lever i ekonomisk utsatthet, ofta med svag förankring på arbetsmarknaden, som inte själva kan ordna sitt boende och därför hamnar i en hemlöshetssituation. I ljuset av en stundande lågkonjunktur, högre räntor och hög inflation ser Sveriges Stadsmissioner att det är en problematik som riskerar att eskalera.

Fakta:
I Rapporten Hemlös 2023 har följande tio kommuner granskats: Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala, Umeå, Västerås och Örebro.

Strukturell hemlöshet uppstår när hushåll utan social problematik inte kan ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden av egen kraft. En hemlöshet som beror på ekonomiska orsaker och inte är kopplad till andra sociala problem som till exempel missbruk och/eller psykisk ohälsa. Konkret kan det till exempel innebära att det inte finns bostäder tillgängliga för båda parter vid en skilsmässa.

Läs hela rapporten Hemlös 2023 – Svårare att få stöd? En granskning av tio kommuners stöd till människor i hemlöshet här!