maj 2019 - Göteborgs stadsmission

Arkiv: maj, 2019

Göteborgs Stadsmission startar skyddat boende med barnperspektivet i fokus

31 maj, 2019 • Ämne: Nyheter

På skyddade boenden bor lika många barn som vuxna. Ändå ses dessa boenden ofta som insatser för kvinnor och inte för barn. Därför utformar nu Göteborgs Stadsmission tillsammans med Bris ett koncept för hur både barn och vuxna kan få individ- och åldersanpassad hjälp utifrån sina rättigheter och sitt eget stödbehov.

Ny Stadsmission i Umeå

31 maj, 2019 • Ämne: Nyheter

Idag etableras Umeå Stadsmission och blir ny medlem i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Det innebär att Sveriges Stadsmissioner nu finns i tio regioner. Tre nya stadsmissioner under de senaste tre åren är ett tydligt tecken på ökad fattigdom, utsatthet och utanförskap i Sverige.

Unga forum utbildar gruppledare för Stress-smart

28 maj, 2019 • Ämne: Nyheter

Unga forum bedriver kurser i stresshantering för unga vuxna i åldern 16-25 år. Förra året tog de fram en handbok i hur man leder dessa kurser och under våren har de börjat utbilda andra aktörer att hålla kurserna.

Öppet brev inför EU-valet

23 maj, 2019 • Ämne: Nyheter

Nu är det dags för de folkvalda i EU att ta ansvar för mänskliga rättigheter för alla EU:s medborgare!

EU sätter käppar i hjulet för det svenska civilsamhället

23 maj, 2019 • Ämne: Debattartikel

Vi påverkas alla direkt och indirekt av EU. Villkoren för det svenska civilsamhället och föreningslivet är inget undantag. Det är därför av största vikt att våra EU-parlamentariker står upp för det svenska civilsamhällets särart i EU-parlamentet, skriver företrädare för flera civilsamhällesorganisationer.

Stort tack till alla våra löpare!

21 maj, 2019 • Ämne: Nyheter

Ni är fantastiska! Nästan 400 personer sprang i lördags  Göteborgsvarvet till förmån för Göteborgs Stadsmission. Tillsammans bidrog ni med 150 000 kronor! Pengar som bidrar till att förbättra livssituationen för många barn och unga, bland annat genom ett sommarkollo som många ser fram emot just nu.

Insamling vid Energikicken

21 maj, 2019 • Ämne: Nyheter

Nu är Energikicken igång - en fotbollsturnering där elever i årskurs fem från hela Göteborg möts på plan. Under turneringen är vi på plats och samlar in urväxt fotbollsutrustning! Allt vi får in förmedlas sedan vidare till de familjer vi möter som har svårt att köpa egen utrustning till barnen.