mars 2020 - Göteborgs stadsmission

Arkiv: mars, 2020

Detta gör vi under Corona-krisen

31 mars, 2020 • Ämne: Nyheter

Vi har ställt om våra verksamheter för att kunna möta våra besökares behov på bästa sätt. Vi fortsätter även att följa utvecklingen och vara lyhörda för nya, utmanande konsekvenser av smittspridningen för människor i utsatthet.

Våra boenden är igång som vanligt och vi följer riktlinjerna för att minska spridningen av Coronaviruset

30 mars, 2020 • Ämne: Nyheter

Det finns en fortsatt efterfrågan på våra verksamheter och vi vill finnas där för så många vi kan, ingen ska behöva vara utan stöd nu.

Stadsmissionen erbjuder stödinsatser inom våldsutsatthet på alla våra boenden

30 mars, 2020 • Ämne: Nyheter

Genom ökad kompetens inom våld i nära relation samt våldsutsatthet kommer vi kunna stötta våra brukare på ett ännu bättre sätt.

Vi behöver extra hjälp att möta människor i utsatthet pga Coronaviruset!

27 mars, 2020 • Ämne: Nyheter

Vi möter människor varje dag som lever i stor utsatthet och i dessa turbulenta tider ser vi hela tiden över vilka konsekvenser coronaviruset/Covid-19 har för de människor vi möter. Din insats behövs!

Nu kör vi hem matkassar till göteborgare i utsatthet

27 mars, 2020 • Ämne: Nyheter

Alla behöver ett riktigt mål mat, oavsett sjukdomstillstånd eller ekonomi. För den som inte har råd och samtidigt inte kan eller bör lämna hemmet på grund av smittspridningen av Corona-viruset, blir läget akut. Därför börjar vi nu att leverera hem matkassar till besökare som inte längre kan komma till oss.

Arbetsträningen är igång som vanligt och vi följer riktlinjerna för att minska spridningen av Coronaviruset

26 mars, 2020 • Ämne: Nyheter

Vi har kapacitet att ta emot ännu fler deltagare.

Såhär arbetar Göteborgs Stadsmission med barnkonventionen

25 mars, 2020 • Ämne: Nyheter

Våra medarbetare Catarina Berndtsson och Helena Synneby svarar på hur vi arbetar för att göra barn delaktiga och för att ta hänsyn till barnens bästa.