Debattartikel Archives - Göteborgs stadsmission

Ämne: Debattartikel

Debatt: ”Kommer leda till framtida utanförskap”

13 december, 2023 • Ämne: Debattartikel

"Skolan är en enormt viktig skyddsfaktor som kan och bör kompensera för skillnader i uppväxtvillkor, och är ofta den plats där barns utsatthet upptäcks först. Vi ser med stor oro på de nedskärningar som sker inom grundskolan i Göteborg då de kommer drabba barnen, både på kort och på lång sikt." Göteborgs Stadsmission och Räddningsmissionen jobbar i och runt skolmiljön varje dag. Läs vår debattartikel nedan om vilka konsekvenser vi ser av att spara in på skolan och barnen - samhällets viktigaste investering.

Mamma med barn

Debattartikel – En plikt att ange papperslösa barn strider mot barnkonventionen

14 september, 2023 • Ämne: Debattartikel

En informationsplikt för skolor skulle leda till att vissa barn inte vågar gå till skolan, av rädsla för att bli anmälda och utvisade. Vilket i sin tur riskerar att beröva barnet dess rätt till utbildning i praktiken, skriver Sveriges Stadsmissioner tillsammans med 16 andra representanter för civilsamhällesorganisationer i Göteborgs-Posten.

Bild från debattartikel i GP

Hela dagersättningen för en ukrainsk flykting äts upp av spårvagnsbiljetten

16 februari, 2023 • Ämne: Debattartikel

Göteborgs Stadsmission, Reningsborg, Räddningsmissionen, Skyddsvärnet och Bräcke diakoni skriver gemensamt under en debattartikel med uppmaningen se över dagersättningen för asylsökande som är oförändrad sedan 1994 samt att ge asylsökande möjlighet att resa med kollektivtrafik till ett reducerat pris.

”Vi löser inte utsatthet med två veckors hjälp”

3 januari, 2022 • Ämne: Debattartikel

"Barn, skulder och missbruk räcker inte för att hemlösa ska få hjälp med ett tillfälligt boende. Och för den som får beviljad stöd brukar det innebära en insats på två veckor. Det är för lite tid, om vi ska lyckas lösa långvariga problem."

”Hemlösheten är en fråga för regeringen”

1 december, 2021 • Ämne: Debattartikel

Hemlösheten biter sig fast i Sverige. Ett tungt skäl är att stöd till människor som befinner sig i eller riskerar hemlöshet i Sverige har lämnats till kommunerna att lösa. Det är en grannlaga uppgift som landets 290 kommuner inte går i land med.

bostad först-stadsmissionen

”Minska hemlösheten med ”Bostad först” i varje kommun”

22 juni, 2021 • Ämne: Debattartikel

Socialstyrelsen ska i september redovisa förslag för hur hemlösheten kan minska. Det är viktigt då myndigheten senaste nationella kartläggning visar att hemlösheten fortsatt att öka och berör drygt 33 000 personer. Bland de frågor Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att titta på finns ”Bostad först”. Sveriges Stadsmissioner välkomnar detta uppdrag och vill att metoden blir en utgångspunkt i en bostadsledd nationell strategi mot hemlöshet. 

”Rösta nej till piska i migrations­politiken”

21 juni, 2021 • Ämne: Debattartikel

På tisdag röstar Sverige om ny migrationslag, en omröstning i riksdagen som kan innebära ett systemskifte i svensk migrationspolitik. Politikerna pratar om vikten av integration. Men forskning och erfarenhet visar att föreslagna åtgärder i stället effektivt förhindrar integrationen.