Debattartikel Archives - Göteborgs stadsmission

Ämne: Debattartikel

Fattigdomen i Göteborg skenar – ni måste göra något

20 oktober, 2020 • Ämne: Debattartikel

Våren 2020 går till historien som den tid där flest människor har vänt sig till Göteborgs Stadsmission för hjälp och stöd. Människor som länge har levt i utsatthet och vars behov nu har ökat, men även helt nya grupper som aldrig tidigare behövt stöd från civilsamhället. Nu behöver Göteborgs politiker börja lyssna på oss, skriver […]

Civilsamhället kan förlora 1,1 miljarder kr på coronakrisen

23 april, 2020 • Ämne: Debattartikel

"Coronakrisens ekonomiska konsekvenser för civilsamhället riskerar att bli förödande. Utsatta människor kan lämnas ensamma. Klyftor vidgas. På kort sikt riskeras många aktiviteter för att bekämpa virusets spridning, som härbärgen för hemlösa eller utdelning av matkassar. På längre sikt riskeras hela verksamhetsområden."

Demonstration för Bostad Först

19 februari, 2020 • Ämne: Debattartikel

"Bostad till alla - sovsäckar är kalla". Med anledning av dagens seminarium i riksdagen om Bostad Först demonstrerade Sveriges Stadsmissioners Bostad Förstprojekt igår utanför riksdagen i solidaritet med dem som inte har ett eget hem.

Läget är akut – vi kräver en nationell hemlöshetsstrategi

19 februari, 2020 • Ämne: Debattartikel

Om Sverige menar allvar med att minska hemlösheten behövs en nationell omställning till Bostad först. Låt oss värna bostaden som en mänsklig rättighet, i enlighet med FN:s konvention om sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter.

EU sätter käppar i hjulet för det svenska civilsamhället

23 maj, 2019 • Ämne: Debattartikel

Vi påverkas alla direkt och indirekt av EU. Villkoren för det svenska civilsamhället och föreningslivet är inget undantag. Det är därför av största vikt att våra EU-parlamentariker står upp för det svenska civilsamhällets särart i EU-parlamentet, skriver företrädare för flera civilsamhällesorganisationer.

Stå upp för löftena – släpp in oss idéburna aktörer i välfärden

19 februari, 2019 • Ämne: Debattartikel

Redan 2012 skrev representanter för Göteborg stad tillsammans med den idéburna sektorn under en överenskommelse om att ge möjligheter för civilsamhällets organisationer att bli viktiga aktörer inom välfärdsutvecklingen. Nu är det dags att hedra överenskommelsen.

stadsmissionen-tiggeri

Kartlägg den svenska fattigdomen

31 oktober, 2017 • Ämne: Debattartikel

Den svenska fattigdomen är utbredd och ofta osynlig. Men vi ser hur den ökar år från år. Den är inte en fråga som civilsamhället kan lösa på egen hand.