september 2020 - Göteborgs stadsmission

Arkiv: september, 2020

bostad först-stadsmissionen

Vad är hemlöshet?

25 september, 2020 • Ämne: Nyheter

Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag. Ändå är en stor mängd människor hemlösa.

Vad gör Göteborgs Stadsmission i hemlöshetsfrågan?

25 september, 2020 • Ämne: Nyheter

Vi på Göteborgs Stadsmission möter hemlösa människor i flera av våra verksamheter. Och för den delen människor som riskerar att bli hemlösa. Vi kan hjälpa till akut med kläder, mat, men också mer långsiktigt genom att ge stöd till att hitta en egen bostad.

Ebbes Hörna blir Stadsmissionens second hand!

23 september, 2020 • Ämne: Nyheter

Second hand-butikerna Ebbes Hörna har alltid drivits av Göteborgs Stadsmission, nu vill vi förtydliga detta genom att byta namn på samtliga sju butiker. Nya namnet är Stadsmissionens second hand.

Framtidens socialtjänst – Göteborgs Stadsmission kommenterar

22 september, 2020 • Ämne: Boende & behandling

Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse Margareta Winberg till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Den 26 augusti 2020 överlämnades utredningen till regeringen.

Låt inte fattigdom stå i vägen

22 september, 2020 • Ämne: Nyheter

Fattigdom ska inte stå i vägen för barns framtid. Var med och bidra.

Vill du, eller någon du känner, ha ett extra samtal?

18 september, 2020 • Ämne: Nyheter

Nu söker vi dig som är 64 år och uppåt, som känner dig ensam och skulle önska ett extra samtal!  

Volontärsporträtt: Sigrid Kjellberg

15 september, 2020 • Ämne: Nyheter

"För mig är det viktigt att jag alltid kommer ihåg att en liten handling för mig kan göra väldigt stor skillnad för andra.” Sigrid är en av alla våra fantastiska volontärer. Läs mer om hennes engagemang här!