Vad är hemlöshet? - Göteborgs stadsmission
bostad först-stadsmissionen

Vad är hemlöshet?

25 september, 2020 • Ämne: Nyheter
Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag. Ändå är en stor mängd människor hemlösa.

I den statistiken som Göteborgs stad tar fram kan vi se att hemlösheten har minskat sedan föregående mätning. Men när mätningen gjordes var 3 733 personer i Göteborg hemlösa. Av dessa var 858 barn. Det är alldeles för många.

Vad ser du framför dig när du hör ordet hemlös? En sliten, alkoholiserad man som rotar i en papperskorg? En pensionär med fina kläder som står i S:t Johanneskyrkans kö för gratis bröd? En ung kvinna med blåmärken på armarna och en bebis i famnen?

Alla dessa tre bilder är sanna. Människor i hemlöshet är ingen homogen grupp. Det som är gemensamt är den osäkra boendesituationen. Hemlösheten kan pågå under en kortare period eller så har den pågått i många år. Ofta är det en komplex situation att vara hemlös. Det finns många olika orsaker till varför någon blivit bostadslös och också varför personen blir kvar i hemlöshet.

Det kan vara mannen vars drickande tog över livet och förmågan att hantera sin ekonomi för 20 år sedan. Det kan vara pensionären som jobbat hela livet, men vars pension inte räcker till att betala hyran. Det kan vara kvinnan med barnet som lämnat den man som misshandlar henne. Via tre väldigt olika vägar har de blivit hemlösa.

Göteborgs Stadsmission arbetar varje dag för att möta deras behov. Vi vet hur lätt det är att hamna där. Och vi vet hur hårt människorna bakom siffrorna drabbas. Var med och stöd vårt arbete här.


Så här definierar Socialstyrelsen hemlöshet:

Situation 1: Akut hemlöshet
Hit räknas förutom ”uteliggare”, dvs. personer som sover ute eller i trappuppgångar, bilar, tält och liknande, även dem som övernattar på akutboende eller härbärge eller i jourboende, skyddade boenden eller motsvarande.

Situation 2: Institutionsvistelse och stödboende
Intagen eller inskriven på en kriminalvårdsanstalt, eller annan institution eller stödboende och ska flytta därifrån inom tre månader, men har ingen bostad att flytta till.

Situation 3: Långsiktiga boendelösningar
Boende i någon av socialtjänstens särskilda boendelösningar, där boendet är förenat med tillsyn och särskilda villkor eller regler. Det gäller t.ex. försökslägenheter, träningslägenheter och sociala kontrakt.

Situation 4: Eget ordnat kortsiktigt boende
Bor tillfälligt och utan kontrakt hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt hos en privatperson.

 

Se Göteborgs Stads hemlöshetskartläggning från april 2020 här.