januari 2022 - Göteborgs stadsmission

Arkiv: januari, 2022

Vi bjuder in till utbildning i att möta och bemöta våldsutsatta barn och föräldrar

13 januari, 2022 • Ämne: Nyheter

Utbildningen Att möta och bemöta våldsutsatta barn och föräldrar ges av Göteborgs Stadsmission inom ramen för EU-projektet Efter våldet – Rättigheter för barn i skyddat boende och riktar sig särskilt till yrkesverksamma i socialtjänsten. 

”Vi löser inte utsatthet med två veckors hjälp”

3 januari, 2022 • Ämne: Debattartikel

"Barn, skulder och missbruk räcker inte för att hemlösa ska få hjälp med ett tillfälligt boende. Och för den som får beviljad stöd brukar det innebära en insats på två veckor. Det är för lite tid, om vi ska lyckas lösa långvariga problem."