januari 2022 - Göteborgs stadsmission

Arkiv: januari, 2022

Kommentar på SVTs inslag om våra skyddade boenden

25 januari, 2022 • Ämne: Nyheter

SVT har idag publicerat ett inslag där kvinnor som bott i vårt skyddade boende uttrycker att de upplevt sig kontrollerade under sin vistelse hos oss. Vi tycker naturligtvis att det är väldigt tråkigt att de upplevt sin tid hos oss på det viset och jobbar alltid för att alla som bor hos oss ska vara delaktiga i sin säkerhetsplanering och förstå varför vi gör de säkerhetsbedömningar vi gör. I det här fallet har vi inte nått hela vägen fram.

Vi bjuder in till utbildning i att möta och bemöta våldsutsatta barn och föräldrar

13 januari, 2022 • Ämne: Nyheter

Utbildningen Att möta och bemöta våldsutsatta barn och föräldrar ges av Göteborgs Stadsmission inom ramen för EU-projektet Efter våldet – Rättigheter för barn i skyddat boende och riktar sig särskilt till yrkesverksamma i socialtjänsten. 

”Vi löser inte utsatthet med två veckors hjälp”

3 januari, 2022 • Ämne: Debattartikel

"Barn, skulder och missbruk räcker inte för att hemlösa ska få hjälp med ett tillfälligt boende. Och för den som får beviljad stöd brukar det innebära en insats på två veckor. Det är för lite tid, om vi ska lyckas lösa långvariga problem."