Vi bjuder in till utbildning i att möta och bemöta våldsutsatta barn och föräldrar - Göteborgs stadsmission

Vi bjuder in till utbildning i att möta och bemöta våldsutsatta barn och föräldrar

13 januari, 2022 • Ämne: Nyheter

Att möta och bemöta våldsutsatta barn och föräldrar är en 2,5 dagars utbildning som ges av Göteborgs Stadsmission inom ramen för EU-projektet Efter våldet – Rättigheter för barn i skyddat boende och riktar sig särskilt till yrkesverksamma i socialtjänsten. 

Utbildningen riktar sig till socialsekreterare som handlägger ärenden där det föreligger skyddsbehov samt personer i ledande ställning vid de enheter där socialsekreterarna arbetar. Syftet med utbildningen är att öka kompetens, förståelse och säkerhet när det gäller handläggning av dessa ärenden för att uppnå ett tryggt, säkert och kunnigt bemötande samt säkerställa ändamålsenliga insatser för utsatta barn.

Läs om utbildningens metod, syfte och mål 

Läs om utbildningens innehåll och upplägg

Anmälan

Du väljer det utbildningstillfälle som passar dig bäst. Vi behöver din anmälan senast 2 veckor före respektive utbildningsstart. Utbildningen är kostnadsfri.

Här kan du se utbildningstillfällen och anmäla dig