Jubileum Archives - Göteborgs stadsmission

Ämne: Jubileum

Ny nationell hemlöshetsstrategi

12 juli, 2022 • Ämne: Jubileum

Regeringen har beslutat om en ny hemlöshetsstrategi, som ska minska och förebygga att personer hamnar i hemlöshet. Detta är något som Sveriges Stadsmissioner har arbetat länge för och välkomnar, men ser också att det krävs mer för att verkligen bryta utanförskapet på bostadsmarknaden. Den senaste mätningen från Göteborgs Stad visar att hemlösheten ökat, totalt lever 3 221 personer i hemlöshet här.

”Stadsmissionen har betytt mycket för mig och nu kan jag ge lite tillbaka”

8 juni, 2022 • Ämne: Boende & behandling

Joakim flyttade in på Stigbergets boende år 2015 och sedan dess har han gjort en lång och imponerande resa. Idag pluggar han till socialpedagog och har precis avslutat sin praktikperiod på ett av våra boenden. Läs om Joakims liv här!

Upprop i Göteborgs-Posten 1952

22 februari, 2022 • Ämne: Göteborgs Stadsmissions historia

Det är 70 år sedan prästen Isaac Béen skrev ett upprop som publicerades i Göteborgs-Posten. Han kände nöd för Göteborg och de människor som levde i stor utsatthet. Uppropet blev startskotten till det som idag är Göteborgs Stadsmission. Vår direktor/vd Lotta Säfström håller en inramad kopia på tidningen och själva uppropet från 22 februari 1952.

Stadsmissionen Allan Hallén

”Han ville hjälpa människor”

11 december, 2017 • Ämne: Göteborgs Stadsmissions historia

Eldsjälen, initiativtagaren och inte minst mannen som gjorde det ingen annan kunde: skaffade fram lägenheter. Så minns medarbetare sin kollega, och sonen Jan sin pappa, Allan Hallén. En av grundarna till Göteborgs Stadsmission.