Hemlöshet Archives - Göteborgs stadsmission

Ämne: Hemlöshet

”Vi måste få en bredare bild av hemlösheten”

2 februari, 2024 • Ämne: Hemlöshet

Över 100 personer var anmälda till Frukostseminariet om Hemlöshetsrapporten 2024 - "Människorna bakom statistiken". Att se ett så stort intresse för hemlöshetsfrågan var positivt inte bara för Göteborgs Stadsmission, utan också för panelen som jobbar med frågan på olika sätt. Att få en bredare bild av hemlöshet, och att mer kan och bör göras för att bryta hemlösheten i Göteborg var något som alla kunde enas om.

Konferens om Sveriges hemlöshetsarbete med Sam Tsemberis, grundaren av Bostad först

21 september, 2023 • Ämne: Hemlöshet

Drygt ett år har gått sedan Sverige fick en nationell hemlöshetsstrategi, där Bostad först beskrivs som en viktig del för att utrota hemlösheten i Sverige. Men på vilket sätt arbetar man med Bostad först runt om i landet och vad är det som krävs för att fler kommuner ska implementera programmet? Det och mycket mer stod på agendan den 19 september då verksamma inom hemlöshetsfrågor från hela landet samlades i Göteborg för att diskutera hur fler kommuner kan börja arbeta med Bostad först.

Hemlöshetsrapporten 2023

2 februari, 2023 • Ämne: Hemlöshet

Det blir allt svårare för människor i strukturell hemlöshet att få hjälp av kommunerna med bostad. Det visar den nya rapporten ”Hemlös 2023” från Sveriges Stadsmissioner. Tio kommuner har granskats där Stadsmissionen bedriver social verksamhet. Nu kräver Stadsmissionen att regeringen agerar för att minska hemlösheten.

Göteborgs Stadsmission och Göteborgs Spårvägar samarbetar för att stötta människor i hemlöshet

24 oktober, 2022 • Ämne: Hemlöshet

Alla göteborgare har inte tak över huvudet och en säng att sova i. Detta blir speciellt tydligt för spårvagnsförare som möter många av dessa människor varje dag. Tack vare samarbetet mellan Göteborgs Stadsmission och Göteborgs spårvägar får nu förarna hjälp att slussa personer utan fast bostad vidare.

Internationella hemlöshetsdagen 2022

19 september, 2022 • Ämne: Hemlöshet

Den 10 oktober i S:t Johanneskyrkan arrangerar vi Tillsammans mot hemlöshet. En eftermiddag då vi uppmärksammar internationella hemlöshetsdagen genom att tillsammans med S:t Johanneskyrkans besökare, politiker och tjänstemän från Göteborgs Stad, belysa olika aspekter av hemlöshet och diskutera lösningar.

Ny nationell hemlöshetsstrategi

12 juli, 2022 • Ämne: Hemlöshet

Regeringen har beslutat om en ny hemlöshetsstrategi, som ska minska och förebygga att personer hamnar i hemlöshet. Detta är något som Sveriges Stadsmissioner har arbetat länge för och välkomnar, men ser också att det krävs mer för att verkligen bryta utanförskapet på bostadsmarknaden. Den senaste mätningen från Göteborgs Stad visar att hemlösheten ökat, totalt lever 3 221 personer i hemlöshet här.

Hemlöshetsrapporten 2021

5 december, 2021 • Ämne: Hemlöshet

För människor som lever i hemlöshet, eller riskerar att hamna där, har utvecklingen i samhället gått bakåt. Hemlösheten fortsätter att breda ut sig. Vi möter den varje dag i våra verksamheter. Unga, äldre, nyanlända, arbetslösa och yrkesverksamma. De som saknar ett hem att kalla sitt eget finns i alla grupper. Över 33 000 människor lever under sådana förhållanden. Det är ovärdigt en välfärdsstat och en förfärande realitet. För alla dem fortsätter vi kämpa – kämpa för att fler ska få den trygghet ett eget hem innebär. Och just därför fortsätter vi att årligen presentera en hemlöshetsrapport, i år släpper vi den elfte där vi valt att fokusera på kommunernas uppdrag.