"Vi måste få en bredare bild av hemlösheten" - Göteborgs stadsmission

”Vi måste få en bredare bild av hemlösheten”

2 februari, 2024 • Ämne: Hemlöshet

Över 100 personer var anmälda till Frukostseminariet om Hemlöshetsrapporten 2024 – ”Människorna bakom statistiken”. Att se ett så stort intresse för hemlöshetsfrågan var positivt inte bara för Göteborgs Stadsmission, utan också för panelen som jobbar med frågan på olika sätt. Att få en bredare bild av hemlöshet, och att mer kan och bör göras för att bryta hemlösheten i Göteborg var något som alla kunde enas om.     

Martin Ärnlöv, moderator och VD/Direktor på Göteborgs Stadsmission välkomnade till frukostseminariumet som handlade om hemlöshetsfrågan i Göteborg, med utgångspunkt i Sveriges Stadsmissioners nysläppta hemlöshetsrapport.

Catarina Berndtsson, Områdeschef Boende och Behandling på Göteborgs Stadsmission presenterade Hemlöshetsrapporten som tydligt visar att bilden av hemlöshet måste breddas då vi missar en stor målgrupp som lever i dold hemlöshet. Även Socialstyrelsens nysläppta kartläggning av hemlöshet 2023 visade att trots att antalet hemlösa har minskat något så behövs en bredare bild över vilka, och hur många som har otrygga och kortsiktiga boendelösningar. En oroande utveckling är den dolda hemlösheten som drabbar barn och barnfamiljer, samt hur barnen påverkas. Socialstyrelsens statistik visar att 9 500 barn befinner sig i en akut boendelösning och att vräkningarna ökar år för år. 90% av vräkningarna handlar om hyresskulder och detta är ett stort misslyckande då vi kan förebygga och samverka för att förhindra detta. Att barn lever i en otrygg boendesituation påverkar hela barnens liv, bland annat psykisk hälsa, skolgång och fritid. Här kan och måste vi göra mer.

“Att ha en bostad är en rättighet som är grundlagsskyddad. Ett av våra budskap är att vi efterfrågar tuffare tag med tydligare reglering och styrning. Möjligheten finns i lagstiftningen, det handlar om hur vi tillämpar och använder oss av den, och här behöver politiken vara ännu tydligare. Jag vill också slå ett slag för de privata hyresvärdarna. Dom finns med men kan absolut ta ett större ansvar, det kan vi alla göra. Vi måste göra detta tillsammans och titta på socialt hållbara, långsiktiga lösningar då det är basen för hälsa och tryggt liv”, säger Catarina.

Rapportens slutsatser samt en checklista för hur kommunerna kan arbeta med hemlöshetsfrågan finns att läsa i Sveriges Stadsmissioners Hemlöshetsrapporten – ladda ner den här. 

Efter Catarinas introduktion välkomnades dagens panel upp på scen som bestod av:

  • Alfred Johansson (S), Ordförande Socialnämnden Sydväst, Göteborgs Stad
  • Helene Blomberg, Chef Boendeutveckling på Förvaltnings AB Framtiden
  • Sarah Britz, VD/Chefredaktör, Faktum
  • Viking Weiner, Peer support, Göteborgs Stadsmission

Alfred Johansson inledde med att konstatera att vi behöver samarbeta för att bekämpa hemlösheten, och att det är en komplex fråga med ett stort mörkertal. “Vi har några delsegrar i Göteborg, som tex att vi har den lägsta hemlösheten sedan 2015 och att vi har kommit igång på riktigt med Bostad först. Socialtjänsten vill gärna ha en lösning som passar alla, men alla är unika och det behövs mer riktade insatser för att nå målet att bekämpa den akuta hemlösheten till år 2028. Men vi ska såklart bekämpa all typ av hemlöshet och här behöver vi göra mer för att förhindra vräkningar och visa på goda exempel hos de privata hyresvärdarna. De måste hjälpa till, allmännyttan kan inte ha allt ansvar, sa Alfred Johansson”.

Helene Blomberg tackade för Sverige Stadsmissioners Hemlöshetsrapport och påpekade att den bidrar till att vi alla får en mer heltäckande bild av hemlösheten. “Vi bygger bostäder efter vår bostadsförsörjningsplan, men finns det bostäder som alla i samhället kan efterfråga? Hur rörlig är vår bostadsmarknad idag? Det är en fråga som har många skikt. Nationellt sett ligger vi lågt med vräkningar och verkställer ca ett hundratal om året. Här kan vi arbeta mer med Göteborgs Stad och socialtjänsten”, menade Helene Blomberg.”

Sarah Britz var snabb med att påpeka den för snäva definitionen av hemlöshet och att vi har ett arbete att göra med att motverka bilden av den hemlösa. Hon beskrev sitt jobb på Faktum där de möter alla typer av människor som säljer tidningen av olika orsaker. “Faktum hjälper människor att resa sig upp. En del säljer Faktum för att få en inkomst och komma bort från tiggeri, andra för att ta sig ur social isolering eller för att få en sysselsättning. Utsatthet ärvs ofta vidare till andra generationer och därför måste vi jobba med fördomar och sluta stigmatisera människor som står utanför samhället. Om vi ska få politisk förändring så måste vi få en mycket större kunskap om vad detta handlar om. Myndigheter, kommuner och civilsamhället måste samverka” sa Sarah Britz.

Viking Weiner jobbar som peer support på Göteborgs Stadsmission och möter ofta personer i sitt jobb som har egna erfarenheter av hemlöshet. “Min roll som Peer support innebär att vara en professionell kamratstödjare som, med hjälp av mina egna erfarenheter, stöttar och finns tillgänglig för dom som bor eller har bott på Göteborgs Stadsmissions olika boenden med stöd. Det handlar mycket om att bryta ensamhet och utanförskap. Jag var själv hemlös i 15 månader och fastnade i trappstegsprogrammet. Det funkade inte för mig, men så fort jag fick en Bostad först-lägenhet gick det bra. Jag tycker att det är viktigt att det blir mer action i hemlöshetsfrågan – inga mer möten nu, nu är det dags att göra något! sa Viking Weiner.”

Catarina Berndtsson lyfte även problematiken kring att många inte vill vända sig till socialtjänsten för att be om hjälp. “När en person ber om hjälp och delar sin historia och förväntar sig att socialtjänsten ska lyssna och tro på det man säger men inget händer, trots att man försöker och ber om hjälp gång på gång så tappar man tillslut förtroendet. Tillit är en färskvara och det handlar om bemötande, att våga tro. Om en person bor på ett boende med stöd och visar upp sin problematik eller får ett återfall så leder det ofta till utskrivning från boendet. Detta signalerar att ingen tror på personen och det skapar en distansering då personen inte längre vågar tro på hjälpen hen får, vilket ofta leder till dåligt självförtroende och sämre förutsättningar att utvecklas”, sa Catarina Berndtsson.

Samtalet avslutades med att prata om vilka lösningar som finns. “Finland är ett bra exempel där de har en samsyn på byggande och sociala bostäder. Det finns ett politiskt ansvar att se dessa frågor. I Sverige och Göteborg hör frågan hemma hos två olika departement och det kan inte vara så om vi ska lyckas få ner siffrorna på ett bra sätt. Hemlöshet är en social fråga men socialtjänsten har inte möjlighet att lösa hemlösheten för hela lösningen finns inte där”, sa Sarah Britz. Avslutningsvis nämnde både Alfred Johansson och Helene Blomberg Bostad först som en metod som fungerar men som vi måste jobba mer med.

Läs Socialstyrelsens kartläggning av hemlösheten 2023 här