Vad gör Göteborgs Stadsmission i hemlöshetsfrågan? - Göteborgs stadsmission

Vad gör Göteborgs Stadsmission i hemlöshetsfrågan?

25 september, 2020 • Ämne: Nyheter
Vi på Göteborgs Stadsmission möter hemlösa människor i flera av våra verksamheter. Och för den delen människor som riskerar att bli hemlösa. Vi driver sju boenden med stöd, verksamheten Bostad Först samt hjälper till akut med kläder och mat, men också mer långsiktigt genom att ge stöd till att hitta en egen bostad.

Varje dag ser vi hur hårt människor drabbas av att inte ha en egen bostad. Det akuta stödet kan bland annat handla om:

  • Fritidsaktiviteter för barnen
  • Frukost, lunch och middag
  • Varma vinterkläder
  • Stöd längst vägen till en egen bostad
  • Nattplatser under vinterkylan

När det gäller det långsiktiga arbetet har vi stödassistenter och vägledare som hjälper personer utifrån de önskemål personerna själva uttrycker. Först görs en kartläggning över vad som orsakat hemlösheten. Därefter betar personalen och den hjälpsökande tillsammans av de punkter som finns på att göra-listan. Det kan vara att följa med på ett myndighetsmöte, se över om personen har det stöd den har rätt till eller försöka få till stånd en skuldsanering.

Vi driver även verksamheten Bostad Först, som ger människor i hemlöshet och annan psykosocial problematik en möjlighet till permanent boende i egen lägenhet. Utgångspunkten är att man först får ett tryggt boende, därefter får personen det stöd som behövs för att boendet ska fungera.

Något som är viktigt för alla oss människor är att ha ett sammanhang och en gemenskap. Det gäller så klart även människor i hemlöshet. S:t Johanneskyrkan som är öppen varje dag året runt för vem som helst. Här kan människor skapa sig ett socialt sammanhang tillsammans med övriga gäster. Vi erbjuder gemenskap och tillhörighet även på Drottninggatan med inriktning på barnfamiljer. Stödet kan se olika ut beroende på den som söker hjälp, men behoven är ofta samma och väldigt grundläggande – mat, kläder och tak över huvudet.

Din gåva kan betyda allt. Var med och bidra här.