Debatt: ”Kommer leda till framtida utanförskap” - Göteborgs stadsmission

Debatt: ”Kommer leda till framtida utanförskap”

13 december, 2023 • Ämne: Debattartikel

Just nu pågår det stora nedskärningar inom grundskolan i Göteborg. I våras antog grundskoleförvaltningen ett stort sparpaket då förvaltningen förväntades gå back med 50 miljoner kronor. Göteborgs stad valde då att minska skolans resurser med 500 tjänster och införa anställningsstopp.

Nyligen beslutades det om ytterligare ett sparpaket inom skolan där bland annat timvikarier ska användas ännu mer restriktivt. Vi ser med stor oro på de nedskärningar som kommer drabba barnen, både på kort och på lång sikt.

Göteborgs Stadsmission och Räddningsmissionen jobbar i och runt skolmiljön varje dag i form av exempelvis läxhjälp, fritidsaktiviteter och öppna mötesplatser för barn och unga i skolålder.

Räddningsmissionen driver även grundskolor i egen regi. Vi ser i vårt dagliga arbete hur viktigt det är för barnen att ha en bra och trygg skolgång, samt vikten av att barnen får det stöd dom behöver för att klara sina studieresultat. Skolan har, utöver huvuduppdraget att ge barnen en kvalitativ utbildning, också en stor påverkan på barnens liv i övrigt, då skolrelaterade problem och social utsatthet ofta hänger samman och kan förstärka varandra.

Skolan är en enormt viktig skyddsfaktor som kan och bör kompensera för skillnader i uppväxtvillkor, och är ofta den plats där barns utsatthet upptäcks först.

I samband med nedskärningarna varnar nu Grundskoleförvaltningen för mer hot och våld i skolan och att elever inte får det stöd de behöver. Detta kommer innebära ökad psykisk ohälsa och otrygghet för de barnen som redan har det tufft. Skolpersonalen kämpar dagligen för att tillgodose alla elevers behov men dom måste få rätt förutsättningar för att kunna göra sitt jobb.

Göteborgs Stadsmission och Räddningsmissionen möter människor i våra verksamheter varje dag som på något sätt lever i utsatthet och utanförskap. Och det många av dom har gemensamt är en misslyckad skolgång. Vi befarar att skolans nedskärningar kan drabba barnens framtidsutsikter på lång sikt i form av psykisk ohälsa, utanförskap, kriminalitet, svårt att ta sig in på arbetsmarknaden samt ekonomisk utsatthet.

Vi har ett skrämmande exempel på detta från 1990-talets nedskärningar inom skolan där konsekvenserna blev ett ökat utanförskap och hög långtidsarbetslöshet. Gör inte om samma misstag igen!

Trots tuffa ekonomiska tider måste vi se skolan ur ett helhetsperspektiv och tänka långsiktigt. Att jobba förebyggande och med tidiga insatser är avgörande för ett välmående samhälle. Vi måste även se civilsamhället som en resurs för att tillsammans möta de behov som finns hos både barnen och deras föräldrar.

Skolan är samhällets viktigaste investering och måste få kosta pengar – för barnens skull.

Vi uppmanar politikerna i Göteborgs stad att säkerställa nödvändiga resurser och en tydlig styrning till skolan. Kortsiktiga besparingar kommer leda till mångfaldigt högre kostnader på sikt. Skolan är samhällets viktigaste investering och måste få kosta pengar – för barnens skull och för vår framtids skull.

Martin Ärnlöv, VD/Direktor Göteborgs Stadsmission och Emil Mattsson, Direktor Räddningsmissionen

Läs debattartikeln här