”Minska hemlösheten med ”Bostad först” i varje kommun” - Göteborgs stadsmission
bostad först-stadsmissionen

”Minska hemlösheten med ”Bostad först” i varje kommun”

22 juni, 2021 • Ämne: Debattartikel

Socialstyrelsen ska i september redovisa förslag för hur hemlösheten kan minska. Det är viktigt då myndigheten senaste nationella kartläggning visar att hemlösheten fortsatt att öka och berör drygt 33 000 personer. Bland de frågor Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att titta på finns ”Bostad först”. Sveriges Stadsmissioner välkomnar detta uppdrag och vill att metoden blir en utgångspunkt i en bostadsledd nationell strategi mot hemlöshet.

Det finns en risk att hemlösheten i Sverige biter sig fast på en oacceptabelt hög nivå om det inte sätts in ordentliga åtgärder. En åtgärd som ger mycket god effekt är att jobba strukturerat och programtroget med ”Bostad först”.

Sveriges Stadsmissioner anser därför att Socialstyrelsen behöver få ett tydligt uppdrag från regeringen för att sprida och modelltroget implementera ”Bostad först” i alla kommuner. Myndigheten behöver även få nödvändiga resurser för att driva arbetet, stödja kommunerna och följa upp resultaten.

Läs hela debattartikeln här.