”Rösta nej till piska i migrations­politiken” - Göteborgs stadsmission

”Rösta nej till piska i migrations­politiken”

21 juni, 2021 • Ämne: Debattartikel

På tisdag röstar Sverige om ny migrationslag, en omröstning i riksdagen som kan innebära ett systemskifte i svensk migrationspolitik. Politikerna pratar om vikten av integration. Men forskning och erfarenhet visar att föreslagna åtgärder i stället effektivt förhindrar integrationen.

Med den ordinarie utlänningslagen får du som nyanländ med uppehållstillstånd en rad rättigheter. Rent juridiskt är du redan från dag ett integrerad. Nu återstår bara resten – att lära sig svenska språket, etablera sig på arbetsmarknaden och i ett nytt samhälle. Att bli integrerad på riktigt, helt enkelt. Dessa juridiskt goda förutsättningar är nu på väg att kastas över ända, till förmån för ett helt annat synsätt, grundat i andra värderingar och en annan syn på människan. Politikerna pratar om integration men försvårar i praktiken densamma.

Den ordinarie utlänningslagen där du snabbt får permanent uppehållstillstånd, arbetstillstånd och rätt till familjeåterförening har varit ett sätt att inkludera och integrera människor. Förslagen till ny migrationslagstiftning innebär i stället att man på olika sätt behöver kvalificera sig – bland annat för att få hit sin familj. Detta kommer bl.a. att innebära att barn hålls separerade från föräldrar under lång tid.

Den förändring som riksdagen nu röstar om innebär att gå från grundläggande rättigheter som en förutsättning för god integration och till ett system där du får dina mänskliga rättigheter under förutsättning att du klarar vissa krav. Det är ett systemskifte av sådan dignitet att vi förvånas över tystnaden kring det. Barn och unga kommer att drabbas särskilt hårt av denna permanenta förändring samtidigt som barnkonventionen sedan 2020 är svensk lag. Detta är motsägelsefullt.

Vi undertecknande organisationer är särskilt kritiska till förslagen till korta tillfälliga uppehållstillstånd och höga krav för att återförenas med sin familj. Vi menar, precis som politikerna, att arbete och försörjning är en viktig del av integrationen. Men anser att föreslagna krav på bland annat försörjning är alltför tuffa och påverkar nyanländas etablering och integrationsprocess negativt utifrån flera aspekter.

Läs hela debattartikeln här.