”Hemlösheten är en fråga för regeringen” - Göteborgs stadsmission

”Hemlösheten är en fråga för regeringen”

1 december, 2021 • Ämne: Debattartikel
Hemlösheten biter sig fast i Sverige. Ett tungt skäl är att stöd till människor som befinner sig i eller riskerar hemlöshet i Sverige har lämnats till kommunerna att lösa. Det är en grannlaga uppgift som landets 290 kommuner inte går i land med.

I Sveriges Stadsmissioners senaste hemlöshets­rapport granskas kommunernas arbete för att minska och förebygga hemlöshet. Resultatet visar på stora skillnader och på ett tydligt behov av ökat statligt ansvars­tagande. Kommunerna räcker inte till trots goda intentioner och ofta höga ambitioner, vilket resulterar i att det är helt avgörande vilken kommun individen befinner sig i för att få tillgång till rätt stöd. Så ska det inte vara i Sverige. Möjligheten att få stöd ska vara jämlik. För att kommunerna ska kunna motverka hemlöshet på ett framgångsrikt sätt krävs att politiken agerar nu. Regeringen kan inte fortsätta att gömma sig bakom kommunerna.

Läs hela debattartikeln här.