Stadsmissionen erbjuder stödinsatser inom våldsutsatthet på alla våra boenden - Göteborgs stadsmission

Stadsmissionen erbjuder stödinsatser inom våldsutsatthet på alla våra boenden

30 mars, 2020 • Ämne: Nyheter

Hösten 2018 inledde Sveriges stadsmissioner ett samverkansprojekt med Bris där vi tillsammans tar fram ett koncept för att driva skyddade boenden med barnrättsperspektiv där utvecklingen av verksamheten utgår ifrån barnens egen input. Samarbetet mellan Stadsmissionen och Bris finansieras av Postkodlotteriet och konceptet beforskas av Linköpings universitet.

I samband med detta beslutades också att Göteborgs Stadsmission skulle öka kunskapen om våld i nära relation inom området Boende och Beroende då vår målgrupp, kvinnor med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa, är en extra utsatt grupp. Syftet är att öka medvetenheten och kompetensen kring våld i nära relation och våldsutsatthet samt öka samarbetet i de här frågorna mellan våra skyddade boenden, boenden med stöd samt våra övriga verksamheter inom Stadsmissionen.

Vi har startat en arbetsgrupp som består av två ombud från varje enhet inom Boende och Beroende som träffas var fjärde vecka för utbildning, nätverkande och erfarenhetsutbyte. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av arbete med våld i nära relation hos både områdeschefer och medarbetare från våra skyddade boenden. Under 2020 kommer arbetsgruppen utbildas internt av dessa. Framöver planerar vi att medarbetare även ska gå externa utbildningar i ämnet. Vårt mål är att kunna identifiera och stötta våldsutsatta personer i våra verksamheter. Det här gäller inte bara kvinnor och barn utan även män, och det kan även handla om våld kopplat till ett HBTQ-perspektiv samt i hederskontext.

I arbetet på våra boenden kommer vi använda oss av FREDA som är ett screeningverktyg för att fånga upp om människor är eller har varit våldsutsatta. Om de svarar att de är eller har varit våldsutsatta kommer vi erbjuda stödinstaser eller vägleda dem till andra aktörer som öppenvård, krislinjer osv. Genom ökad kompetens inom våld i nära relation samt våldsutsatthet kommer vi kunna stötta våra brukare på ett ännu bättre sätt.