Arbetsträningen är igång som vanligt och vi följer riktlinjerna för att minska spridningen av Coronaviruset - Göteborgs stadsmission

Arbetsträningen är igång som vanligt och vi följer riktlinjerna för att minska spridningen av Coronaviruset

26 mars, 2020 • Ämne: Nyheter

Vår verksamhet inom arbetsintegrationsområdet samt alla våra arbetsplatser för arbetsträning/arbetsprövning hålls fortsatt öppna och är igång som vanligt. Vi har kapacitet att ta emot ännu fler deltagare. Vi följer noga utvecklingen av spridningen av Coronaviruset och följer alla råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

”I det dagliga arbetet lägger vi självklart extra fokus på att informera våra deltagare om vikten av god handhygien och att de ska stanna hemma om de känner sig sjuka. Vi har tagit fram flera olika former av informationsmaterial kring hur man sköter sin handhygien och dess samband med smittspridning, bland annat genom bildstöd och pictogram samt skriftlig information på flera språk. Vi träffar även sökande själva för studiebesök om handläggarna har svårt att delta”, säger Rebecca Kedborn, Enhetschef, Arbetsintegration Kök & Matcentral.

Vi märker av effekterna av Corona på olika sätt i våra verksamheter. På matcentralen har vi ett ökat tryck då många som är sjuka eller i riskgrupp är i behov av att få matkassar hemkörda. Med hjälp av volontärer och företagsvänner planerar vi att köra ut ca 100 matkassar den här veckan. Även våra restauranger har anpassat verksamheten och gått från att duka upp lunchbuffé till att ha tallriksservering istället.

”Det vi märker är att våra verksamheter är än mer betydelsefulla för många av våra deltagare som har stort behov av en fungerande och meningsfull vardag och möjlighet till ett socialt sammanhang i den kris som råder”, säger Rebecca Kedborn.