Öppet brev inför EU-valet - Göteborgs stadsmission

Öppet brev inför EU-valet

23 maj, 2019 • Ämne: Nyheter
Nu är det dags för de folkvalda i EU att ta ansvar för mänskliga rättigheter för alla EU:s medborgare!

Människor som tigger på våra gator skyddas i teorin, precis som alla EU-medborgare, av Europakonventionen för mänskliga rättigheter, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och den Europeiska sociala stadgan. Alla EU-medborgare har rätt till tak över huvudet, hälso- och sjukvård, utbildning samt arbete. Men i praktiken brister det.

Europas största minoritet utsätts för omfattande och systematisk diskriminering i de flesta av unionens länder. Romers livslängd är kortare än majoritetsbefolkningens, deras hälsostatus är sämre och utbildningsnivån lägre. De utsätts regelmässigt för hatbrott och trakasserier. De romer som
kommer till Sverige och andra västeuropeiska länder och försörjer sig och sina familjer genom att tigga gör det för att alternativen är ännu sämre. Istället för att behandla dem som europeiska medborgare med rättigheter drivs de bort som ett ordningsproblem. I stället för att möjliggöra inkludering på arbetsmarknad och i utbildning stigmatiseras och misstänkliggörs de. Antiziganismen lever – här och i andra europeiska länder. Nu är det dags för EU att ta ett större ansvar!

EU-parlamentet har en central roll för att se till så att såväl medlemsstaterna som EU:s institutioner lever upp till de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling och respekt för alla medborgare i unionen. Romerna har diskriminerats och förföljts i Europa i 800 år. Ingen fråga borde vara viktigare för EU att ta tag i än att få ett stopp på detta. I slutänden handlar det om vilket samhälle och vilken värld vi vill ha.

Till dig som kandiderar till EU-parlamentet frågar vi:
Vad planerar du att göra för att bryta diskrimineringen, segregationen och de historiska orättvisor
som ännu drabbar Europas största etniska minoritet – här och i resten av EU?

Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner
Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty International
Anders L Pettersson, executive director Civil Rights Defenders
Gabriele Winai Ström, ordförande Socialdemokrater för Tro och Solidaritet