Göteborgs Stadsmission startar skyddat boende med barnperspektivet i fokus - Göteborgs stadsmission

Göteborgs Stadsmission startar skyddat boende med barnperspektivet i fokus

31 maj, 2019 • Ämne: Nyheter
På skyddade boenden bor lika många barn som vuxna. Ändå ses dessa boenden ofta som insatser för kvinnor och inte för barn. Därför utformar nu Göteborgs Stadsmission tillsammans med Bris ett koncept för hur både barn och vuxna kan få individ- och åldersanpassad hjälp utifrån sina rättigheter och sitt eget stödbehov.
– Alla har rätt till ett tryggt hem. Därför startar vi nu skyddade boenden där barnens röst genomsyrar verksamheten. Oavsett om barnet bevittnat våld eller själv blivit utsatt behöver de en individuell stöd- och behandlingsplan, säger Catarina Berndtsson, enhetschef.

Vid placeringar på skyddat boende ses alltför ofta barn som medföljande och får därför inget eget biståndsbeslut om stöd och hjälp. De får istället följa med på mammans resa till ett liv fritt från våld, vilket leder till att barnets egna trauman osynliggörs. Våld skadar alltid barn, både på kort och på lång sikt. Ett barn som utsatts för våld behöver få hjälp att förstå sin situation och sätta ord på sina erfarenheter för att bearbeta eventuella psykiska trauman. Risken är annars stor att de längre fram utvecklar en egen psykisk ohälsa.

Att bo på skyddat boende innebär att helt ryckas upp från sin bekanta tillvaro. För många barn blir ”vanliga saker” som de tidigare haft väldigt viktiga; att få gå i skola och förskola, att kunna ha fortsatt kontakt med sina närmsta kompisar och möjligheten att få ta med sig sitt husdjur till det nya boendet. Barnen efterfrågar vuxna på plats som finns till bara för dem och som kan få dem att slappna av, leka, spela spel och läsa böcker. De vill också kunna vara med andra barn. Att bo på skyddat boende kan kännas instängt och många vill därför vara utomhus så mycket det går och önskar sig fler utflykter där alla kan följa med för att få slippa tänka på problem.

Genom ett samverkansprojekt mellan Sveriges Stadsmissioner och Bris får nu barn som bor på skyddade boenden vara med och påverka hur verksamheten utformas. Med Bris metod Expertgrupp Barn tas de riktiga experternas (barnens) tankar, idéer och kunskap tillvara. Under projekttiden öppnas tre nya boenden med barnrättsperspektiv, två i Göteborg och ett i Linköping. Det 3-åriga projektet som finansieras av PostkodLotteriet kommer att presentera konkreta metoder för hur ett barnrättsperspektiv kan genomsyra hela verksamheten, och hur barns bästa tas tillvara för skyddsbehövande barn.
– Bris stöd till barn utgår alltid från barnets behov och rättigheter. I Bris arbetar vi nära barn för ett anpassat stöd och skydd, och barnet själv är aktiv i att utforma sitt stöd. Just här har vi fokuserat på att öka barns inflytande och delaktighet i utformandet av skyddade boenden där barn bor, så att de blir så barnrättssäkra som möjligt, säger Malin Rekke, psykolog på Bris.

För mer information, kontakta:
Catarina Berndtsson, enhetschef Göteborgs Stadsmissions skyddade boenden, 0731-483049

OM SVERIGES STADSMISSIONER
Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige. Organisationen består av de nio lokala stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.

OM GÖTEBORGS STADSMISSION
Göteborgs Stadsmission erbjuder trygga och säkra boenden för kvinnor och barn, där verksamheten präglas av barnrättsperspektivet. Vi utgår från en helhetssyn på individen och insatser samordnas i absolut samverkan med socialtjänsten. Innehållet bygger alltid på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Tillsammans med uppdragsgivaren, kvinnan och barnen ger vi familjen förutsättning för ett självständigt liv i trygghet.

OM BRIS
Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.