Unga forum utbildar gruppledare för Stress-smart - Göteborgs stadsmission

Unga forum utbildar gruppledare för Stress-smart

28 maj, 2019 • Ämne: Nyheter

Unga forum bedriver kurser i stresshantering för unga vuxna i åldern 16-25 år. Förra året tog de fram en handbok i hur man leder dessa kurser och under våren har de börjat utbilda andra aktörer att hålla kurserna.
Elsa Stenström som är ungdomskurator på Unga forum berättar om utbildningen för gruppledare i Stress-smart:

Syftet med våra utbildningar i Stress-smart är att sprida metoden så fler unga får ta del av hur en kan hantera sin stress.
När det enbart är vi på Unga forum som håller i grupper blir det ett mycket begränsat antal unga som får möjlighet att gå. Ju fler andra professionella som kan hålla i grupper, ju fler unga kan vi tillsammans nå. I våra utvärderingar från de unga som gått kursen har responsen varit mycket bra. De upplever att de fått en bättre kontroll över sin stress, de vet hur de ska hantera stressfulla situationer som uppkommer. Kursen har också visat sig ha andra positiva effekter, så som att ungdomarna inte känner sig lika ensamma med sina jobbiga känslor. I den tid vi lever i nu känns med viktigare än på länge att så många unga som möjligt får chans att öka sin psykiska hälsa genom nya strategier och fylla på sin egen verktygslåda.

Läs mer: Stress-smart – en kortkurs i stresshantering för dig mellan 16 och 25 år

Vi på Unga forum är överväldigade över den fina respons vi fick från det första utbildningstillfället för nya gruppledare i Stress-smart. Även om vi själva tror starkt på metoden är vi glada över att ha fått ett sånt stort intresse från andra verksamheter. Eftersom det har varit stort tryck på platserna har vi satt in ett extratillfälle under våren som nu även det är fullbokat och redan har flera på kölistan. Från det första tillfället uttryckte deltagarna att de fått med sig bra pedagogisk information, att övningarna var givande och att de känner sig peppade på att själva hålla i grupp. Vi fick även god feedback på oss som kursledare, vilket vi är mycket glada för!

Nya utbildningstillfällen planeras till hösten. Kontakt finns i länken ovan.