Fattigdomsrapporten 2022 - Göteborgs stadsmission
fattigdomsrapporten 2022

Fattigdomsrapporten 2022

17 oktober, 2022 • Ämne: Rapport

Sveriges Stadsmissioner släpper nu sin åttonde fattigdomsrapport. Den innehåller särskilt framtagen statistik från SCB som visar att 6,9 procent av Sveriges befolkning levde i ekonomisk utsatthet år 2020. En skyhög inflation och en kommande lågkonjunktur innebär en än mer utsatt situation för dem som redan lever i fattigdom.

Läs rapporten här:

I årets fattigdomsrapport har vi sammanställt vad Sveriges Stadsmissioner möter i sina verksamheter, vad den senaste forskningen drar för slutsatser samt vad som går att utläsa ur speciellt framtagen statistik från SCB.

Under 2020 levde 6,9 % av Sveriges befolkning med låg inkomststandard och/eller försörjningsstöd. I Göteborg ligger siffran på 8,7 %, det är ca 50 000 personer som har en inkomst som inte räcker till att täcka nödvändiga kostnader. I Sverige har vi nu den högsta inflationstakten på 30-40 år med livsmedelspriser som har ökat med 16,1 % senaste året, enligt nya siffror från SCB. Elpriserna skjuter i höjden och för dem som redan lever i fattigdom och utsatthet väntar en tuffare vinter än någonsin.

 

 

 

SCB:s statistik visar att de geografiska skillnaderna är stora. I Sveriges Stadsmissioners fattigdomsrapport redovisas de tio kommunerna i fattigdomstoppen respektive fattigdomsbotten.  Malmö toppade listan med 14 % av kommuninvånarna som lever i ekonomisk utsatthet. I fattigdomsbotten återfinns Malmös grannkommun, Vellinge, där 1,9 % levde i ekonomisk utsatthet. Statistik över ekonomisk utsatthet för samtliga kommuner återfinns i Fattigdomsrapportens bilaga – läs den här. 

SCB säger själva att statistiken inte är heltäckande. Det visar också Sveriges Stadsmissioners fattigdomsforskning i samarbete med professor Magnus Karlsson, Marie Cederskiölds högskola. Till exempel visar den fleråriga forskningen att cirka 11 procent av människor som lever i fattigdom och besöker Stadsmissionens sociala verksamheter är ”ohjälpta”. De har troligtvis rätt till välfärdssystemets stöd men har inte fått hjälp. Då blir de heller inte registrerade som bidragstagare och därmed exkluderade i den offentliga statistiken.

Vi ser nu ett ökat fokus på fattigdomen från forskarvärlden. Nyligen publicerade Socialmedicinsk tidskrift ett temanummer om fattigdom. I flera artiklar tar forskarna upp sprickorna i den svenska välfärden. De beskriver en transformation och utveckling mot en ”välgörenhetsekonomi” där matutdelning i olika former får en mer betydelsefull roll i samhället.

Sveriges Stadsmissioner erbjuder akut stöd, långsiktig hjälp samt arbetsintegrerade insatser för att kunna närma sig arbetsmarknaden, bryta utanförskapet och få hjälp till egen försörjning. Men vi, och andra välfärdsorganisationer inom civilsamhället, kan inte vara ansvariga för att fylla igen välfärdens sprickor. Regeringen måste agera och ta fattigdomen på allvar!

Läs Göteborgs Stadsmissions lokala debattartikel i GP här

Läs Sveriges Stadsmissioners nationella debattartikel i DN här

Se Sveriges Stadsmissioners generealsekreterare Jonas Wihlstrands intervju om Fattigdomsrapporten 2022 i SVT Morgonsoffa här