Hemlöshetsrapporten 2020 - Göteborgs stadsmission

Hemlöshetsrapporten 2020

2 december, 2020 • Ämne: Rapport
Hemlöshetsrapporten är ett viktigt bidrag i arbetet med att säkra en trygg bostadsförsörjning för alla i vårt land. Årets rapport är den tionde rapporten sedan starten. Hemlöshet är tyvärr fortsatt en aktuell fråga, som personligt berör allt fler och engagerar många, men den behöver komma ännu högre upp på den politiska agendan för att den ska kunna lösas.

Sverige har länge saknat en nationell hemlöshetsstrategi, den senaste löpte ut 2009. Sedan dess har Stadsmissionen drivit frågan om att det behövs en ny nationell hemlöshetsstrategi. I årets hemlöshetsrapport har vi därför inte stannat vid att bara peka på nödvändigheten av en ny strategi. Vi har lagt grunden till hur en ny strategi kan se ut, vad den bör innehålla och hur den kan iscensättas. Vi ser fram emot att med rapporten som utgångspunkt – tillsammans med politik, civilsamhälle och andra intressenter – förverkliga vårt förslag till ny nationell hemlöshetsstrategi.

Läs hela rapporten här

Läs Sveriges Stadsmissioners nationella debattartikel här och Göteborgs Stadsmissions lokala debattartikel här.