Hemlöshetsrapporten 2021 - Göteborgs stadsmission

Hemlöshetsrapporten 2021

5 december, 2021 • Ämne: Hemlöshet

För människor som lever i hemlöshet, eller riskerar att hamna där, har utvecklingen i samhället gått bakåt. Hemlösheten fortsätter att breda ut sig. Vi möter den varje dag i våra verksamheter. Unga, äldre, nyanlända, arbetslösa och yrkesverksamma. De som saknar ett hem att kalla sitt eget finns i alla grupper. Över 33 000 människor lever under sådana förhållanden. Det är ovärdigt en välfärdsstat och en förfärande realitet. För alla dem fortsätter vi kämpa – kämpa för att fler ska få den trygghet ett eget hem innebär. Och just därför fortsätter vi att årligen presentera en hemlöshetsrapport, i år släpper vi den elfte där vi valt att fokusera på kommunernas uppdrag.

Sverige har sedan länge saknat en sammanhållen politik mot hemlöshet. I stället finns en from förhoppning att landets 290 kommuner, utan vägledning eller stöd, ska lösa allt själva. I årets rapport har vi granskat arbetet i de kommuner där det finns en Stadsmission och kompletterat med ytterligare utvalda större kommuner för att ge en bred bild av arbetet i hela landet.

Stadsmissionen har länge varit pådrivande för ett nytt helhetsgrepp om hemlöshetsfrågan. I ett sådant måste även kommunerna och samarbetet med lokala aktörer – däribland stadsmissionerna – ingå. För att på allvar adressera hemlösheten i hela Sverige behöver kommunerna stöd och samverkan mellan olika sektorer samt vägledning, där vi menar att en ny nationell strategi mot hemlöshet är avgörande. Utifrån den granskning av kommunerna och de slutsatser vi kommit fram till i årets rapport är detta ytterligare ett bidrag till en ny nationell strategi.

Regeringen har glädjande nog i sin senaste budgetproposition föreslagit en ny strategi mot hemlöshet. Vårt medskick till regeringen är att en sådan strategi behöver innehålla nationella reformer och riktlinjer som kan stödja kommunerna och lokal samverkan, tillräckliga resurser och ett ökat statligt ansvarstagande. För att på allvar minska hemlösheten. Vi hoppas att det nödvändiga helhetsgreppet tas. Och framför allt ser vi fram emot att rapporten med våra samlade förslag som utgångspunkt – tillsammans med politiken, civilsamhälle och andra intressenter – aktivt bidrar till en ny svensk politik mot hemlöshet.

Läs Hemlöshetsrapporten 2021 här.