Hemlöshetsrapporten 2024: Den dolda hemlösheten - Göteborgs stadsmission

Hemlöshetsrapporten 2024: Den dolda hemlösheten

24 januari, 2024 • Ämne: Nyheter

Bilden av hemlöshet har breddats, fler drabbas än vad den officiella statistiken visar. Det handlar om människor som inte har tillgång till ett tryggt och långsiktigt boende, som inte får den hjälp de har rätt till och behöver från samhället, och som utelämnas i Socialstyrelsens hemlöshetsstatistik.

Människor som blivit vräkta, har skulder, är våldsutsatta, får sin livssituation kraftigt förändrad eller som av olika skäl inte har rätt förutsättningar för att införskaffa eller behålla en bostad och därmed kan hamna i hemlöshet. I rapporten har vi valt att benämna detta som den dolda hemlösheten och undersöker vad det innebär att befinna sig i den och varför den finns i dagens Sverige.

Slutsatser

  • Socialstyrelsens definitioner av hemlöshetssituationer är för snäva och innefattar inte alla de människor som lever utan tillgång till ett tryggt och långsiktigt boende.
  • Kommunerna har stöd i lagen för att göra betydligt mer långtgående insatser för att minska hemlösheten.
  • Trots en nationell strategi för hemlöshet saknas ett rikstäckande helhetsgrepp. Det stöd som individen erbjuds beror på vilken kommun hen råkar vara skriven i.
  • De vräkningsförebyggande åtgärderna sätts ofta in för sent och är speciellt allvarligt när barnfamiljer drabbas.

Sveriges Stadsmissioner har tagit fram en checklista med beprövade metoder för att minska hemlöshet som alla kommuner bör använda sig av:

  • Arbeta konsekvent med vräkningsförebyggande åtgärder för att färre ska hamna i hemlöshet.
  • Inför Bostad Först i hela landet och arbeta långsiktigt med modellen.
  • Använd den kommunala markpolitiken för att bidra till en socialt hållbar bostadsförsörjning.
  • Socialtjänsten ska medverka i planeringen av bostadsförsörjningen.

Läs Hemlöshetsrapporten 2024 här