Barns rättigheter - Göteborgs stadsmission

Barns rättigheter

6 maj, 2021 • Ämne: Nyheter

Alla barn har rätt till utbildning och skolans hjälp till utveckling, enligt barnkonventionen. God utbildning för alla är mål 4 i Agenda 2030. I Sverige är grundskolan obligatorisk. Ändå vet vi att många barn lämnar högstadiet utan behörighet till gymnasiet.

Så kan vi inte ha det.

En fullständig skolgång är nyckeln till en stabil framtid och ett skydd mot utanförskap och ohälsa. Det ger bättre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och att kunna tillgodose sig sina rättigheter. För dem som inte har en fullföljd gymnasieutbildning ökar risken för att hamna i ett socialt och ekonomiskt utanförskap. Det finns även en ökad risk för att bli rekryterad till gäng eller hamna i annan kriminalitet.

På Göteborgs Stadsmission vill vi arbeta förebyggande för att rusta barn för en bättre framtid. Det gör vi genom riktade insatser för barnen, men också för deras familjer. Vi vill skapa arenor för gemenskap, sammanhang, inkludering och utveckling.

En av dessa riktade insatser är att vi erbjuder studiestöd för mellanstadieelever.

– I mellanstadiet slutar de flesta fritids samtidigt som mängden läxor ökar. Vi har därför valt att erbjuda studiestöd i just åk 4-6. Genom studiestödet erbjuder vi barnen både stöd i sina läxor, men arbetar också med att lägga en grund för fortsatt studieteknik. En insats tidigt i barnens skolgång ökar chansen för att klara fortsatta studier, något som både barnet och samhället vinner på, säger Agnes Gerinder, enhetschef på Göteborgs Stadsmission.

– Genom studiestödet kommer vi i kontakt med föräldrar och vårdnadshavare och vill succesivt skapa möjligheter för föräldramedverkan i studiestödet. Dels för ytterligare delaktighet i barnens studieliv men också för att det skapar en långsiktighet och hållbarhet för barnen.