Bra betyg på våra boenden med stöd från brukare samt socialtjänst för 2020 - Göteborgs stadsmission

Bra betyg på våra boenden med stöd från brukare samt socialtjänst för 2020

17 mars, 2021 • Ämne: Nyheter

Sedan början av februari 2020 har både brukare och socialsekreterare fått möjlighet att kommentera och utvärdera sina placeringar hos oss på Göteborgs Stadsmission. Enkäterna ser vi som en viktig hjälp för oss att utveckla vår verksamhet och göra ett ännu bättre jobb att stötta och hjälpa våra brukare att uppnå deras individuella mål.

Nu vill vi dela med oss av några exempel på vad både socialsekreterare och brukare har sagt om sina placeringar under 2020.

Enkät socialsekreterare:

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen (till exempel via personligt möte, telefon, sms, eller e-post)?

 

 

 

 

 

Hur nöjd är du med den muntliga återkopplingen från personalen/verksamheten?

 

 

 

 

 

Hur stor förståelse tycker du personalen visar för din klients behov?

 

 

 

 

 

Skulle du rekommendera verksamheten för andra?

 

 

 

 

 

Skulle du anlita verksamheten igen för en klient med liknande behov?

 

 

 

 

 

Enkät brukare:

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen (till exempel via personligt möte, telefon, sms, eller e-post)?

 

 

 

 

 

 Hur stor förståelse visar personalen för dina behov?

 

 

 

 

 

Frågar personalen efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras?

 

 

 

 

Hur nöjd eller missnöjd är du med det stöd du får av personalen/verksamheten?

 

 

 

 

 

 Har du fått det stöd du förväntade dig/efterfrågade av oss?

 

 

 

 

Skulle du rekommendera verksamheten till en person som befinner sig i en liknande situation som du gjorde?

 

 

 

 

För att hela tiden förbättra vårt erbjudande fortsätter vi inhämta synpunkter från brukare och kunder under 2021. Enkätsvaren ger oss värdefull information för vårt kvalitetshöjande arbete och ökar brukarinflytandet på organisationsnivå. Vårt mål för 2021 är bland annat att stärka och tydliggöra vårt erfarenhets- och evidensbaserade innehåll samt att fler brukare uppnår sina individuella mål.

Stort tack till alla er som svarat på enkäten under 2020! Vi uppmanar till att fortsätta skicka in era svar efter avslutad placering hos oss. Enkäten tar ca 3 minuter att fylla i och hjälper oss verkligen i vår fortsatta utveckling av våra boenden med stöd. Tack än en gång!