Frågar personalen efter dina synpunkter på hur din situation kan förändras - Göteborgs stadsmission