Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen - Göteborgs stadsmission