”De får vara barn!” - Göteborgs stadsmission

”De får vara barn!”

9 september, 2020 • Ämne: Nyheter

Tack till alla som på olika sätt skänkt gåvor till vårt sommarkollo. Era bidrag har inneburit att barn och deras föräldrar har fått en välbehövlig paus från en stressande vardag.

Deltagarna som fick möjlighet att åka på vårt kollo lever på olika sätt under tuffa förhållanden. Ofta med mycket små eller inga ekonomiska marginaler. När sommarlovet kommer och skolan är stängd blir den ansträngda familjeekonomin ännu hårdare belastad då barnen behöver äta även lunch hemma.

Kollot var ett andrum där vuxna och barn kunde hämta ny kraft genom lek, gemenskap och naturupplevelser. Många knöt kontakter till andra familjer, vilket också skapar nätverk och nya vänner på hemmaplan.

En deltagare skrev så här om kollot: ”På lägret fick jag vänner. Jag har inga vänner hemma. Vi ska träffas i Göteborg. Det var bra att möta kvinnor som jag känner igen situationen i livet.”

Dagarna präglades av skratt och viktiga samtal. Flera gånger varje dag dukades det fram god och näringsrik mat och alla kunde äta sig mätta. Det erbjöds aktiviteter som bad, cykling, spel, lekar, disco, skapande, talangshow, paddling, naturpromenader tillsammans med fritidsledare. Våra samordnare höll i en reflektionsstund med familjerna varje kväll.

Barnen får med sig upplevelser och fina minnen från kollot som de kan berätta om när de återvänder till skolan. För några dagar får de vara barn, precis som en förälder uttryckte det.

Här följer fler citat från deltagare på kollot:

– Allt var viktigt för mina barn, särskilt eftersom min dotter lärde sig simma och fick vänner och allt var roligt.

– Det var min första semester och jag var mycket glad att få vara med. Jag har träffat nya vänner och kände mig inte ensam.

– Det var en mycket vacker resa. Vi var alla nöjda med barnen också, det var fint, med härlig personal och omtanke, och maten var vacker. Jag har aldrig varit med om en sån här resa och jag hoppas jag får vara med er nästa resa.

Tack vare ett nära samarbete med smittskyddsläkare kunde vi genomföra årets kollo trots pandemin.