Digital konferens: Barns rätt i Skyddat boende - Göteborgs stadsmission

Digital konferens: Barns rätt i Skyddat boende

29 mars, 2021 • Ämne: Nyheter

Barns rätt i skyddat boende

Sveriges Stadsmissioner och Bris har under tre år samarbetat i ett projekt för att stärka barnrättsperspektivet och rättigheterna för de över 6 000 barn i Sverige som varje år bor på ett skyddat boende. Nu är det dags att dela resultat och kunskap från projektet.

Välkommen till en digital förmiddag Torsdag 6 maj kl. 9-12

Du får ta del av:

  • Föreläsningar och reflekterande paneler med experter, politiker, jurister och forskare.
  • Fördjupningar kring framtagandet av den nya modellen av skyddat boende med barnrättsperspektiv.
  • Resonemang om nödvändiga förändringar i kunskap, rutiner och lagstöd för att stärka rättigheter, såsom delaktighet och inflytande för barn som utsätts för våld i hemmet och som behöver vistas i skyddat boende.
  • Goda exempel och förslag till insatser inom olika områden.

Barns berättelser om att uppleva våld hemma och erfarenheter från skyddade boenden, deras önskemål och förslag löper som en röd tråd genom programmet.

Konferensen riktar sig till:

  • dig som möter barn och unga i ditt arbete, till exempel inom skola-förskola, socialförvaltning, hälso- och sjukvård eller polis- och rättsväsende.
  • dig som är politiker inom ett område som berörs av barnkonventionen, med fokus på våld i nära relationer och/eller våld mot barn.
  • dig som arbetar på en myndighet eller organisation inom ett område som berörs av barnkonventionen, med fokus på våld i nära relationer och/eller våld mot barn.

Medverkande: Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande i justitieutskottet, ledde SOU:n ”Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende”, Carolina Överlien, professor i socialt arbete med inriktning mot barn och unga. Ann-Charlotte Münger, universitetslektor på Barnafrid, Linköpings Universitet, Malin Rekke, psykolog på Bris. Socialsekreterare och personal på Göteborgs och Linköpings skyddade boende med barnrättsperspektiv. Med flera. Moderator: Linus Torgeby

Anmäl dig här