En stark röst i civilsamhället har tystnat - Göteborgs stadsmission
Lotta Säfström

En stark röst i civilsamhället har tystnat

2 november, 2022 • Ämne: Nyheter
Ann-Charlotte ”Lotta” Säfström har lämnat oss hastigt och alltför tidigt. Vi sörjer en engagerad och klok direktor, en god kollega och framför allt en stark röst för de allra mest utsatta i samhället.

Lotta föddes i Halland 1961 och kom att ägna sitt liv åt att göra skillnad. Hon var diakonvigd och utbildad socionom vid dåvarande Sköndalsinstitutet. Hon arbetade under många år på Stiftelsen Stora Sköndal i Stockholm, de sista fem åren som direktor.

Lotta började sin tjänst som direktor och VD för Göteborgs Stadsmission 2010. Under hennes ledning har Göteborgs Stadsmission utvecklats till en stark, professionell och modern idéburen organisation med en stark värdegrund. En organisation som idag möter allt fler utsatta grupper i samhället, särskilt människor i en ekonomisk utsatthet. Hon hämtade stor inspiration och citerade ofta Isaac Béens upprop i Göteborgs-Posten 1952. Uppropet som föranledde organisationens bildande. ”Den som har kännedom om läget i staden, förstår att något måste göras.”

Lotta guidade Göteborgs Stadsmission genom en tid av omfattande förändringar i omvärlden och flera stora samhällskriser som coronapandemin och följderna av krig i vårt närområde. Hennes ledarskap och engagemang för utsatta grupper lever vidare hos oss i vårt arbete för ett mänskligare samhälle – för alla.

Lotta hade en lång erfarenhet från det svenska civilsamhället. Hon var ordförande i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 2016–2020 och var en av nyckelpersonerna för att skapa en struktur för gemensamt varumärke, opinionsbildning och metodutveckling. Ett arbete som lett fram till en stabil grund med ett nationellt kansli och generalsekreterare. Under hennes tid som ordförande antogs gemensamma grundvärderingar och det första idépolitiska programmet.

Lotta var också drivande i forskningssamarbetet med Marie Cederschiölds högskola kring fattigdomsfrågan. Detta resulterade i ett påverkansarbete, med Lotta som Sveriges Stadsmissioners talesperson i fattigdomsfrågan, som satt det offentliga samtalet kring fattigdomen i Sverige på agendan.

Under fem år var Lotta även ordförande i Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd och styrelseledamot i Arbetsgivaralliansen. Hon utsågs till Arbetsgivaralliansens ledarstipendiat 2015. Stipendiet delas ut till en kvinna i ledande ställning som ska vara en god förebild som ledare och verka för det svenska civilsamhället

Människor i utsatthet och speciellt barn låg Lotta varmt om hjärtat. Tillsammans med en grupp privatpersoner i Sverige och Norge startade hon föreningen Makimei Vänner, som stöttar ett barnhem för föräldralösa barn i Nairobi, Kenya.

Eva Eriksson, styrelseordförande för Göteborgs Stadsmission minns Lotta, ”Vi kan finna tröst i det faktum att hon var en fantastisk människa och att hon gjort det hon gjort för Göteborgs Stadsmission. Vi står som en stark organisation i dag tack vare Lotta. Det var en enastående kvinna som gjorde ett starkt intryck. Hon var väldigt kraftfull och hade otroligt djupt engagemang i frågorna om att stå upp för människor som behöver samhällets stöd allra mest”.

Våra tankar går till Lottas närstående och alla dem som hon berört i sitt uppdrag och som person.