Fantastiska resultat från vårt äldreboende Götaholm - Göteborgs stadsmission

Fantastiska resultat från vårt äldreboende Götaholm

25 november, 2019 • Ämne: Nyheter

Socialstyrelsens årliga undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”? har nyligen publicerats. Vi är stolta över att meddela att Stadsmissionens äldreboende Götaholm har fått mycket fina recensioner. Undersökningen visar att andelen positiva svar från de boende på Götaholm ligger över riksgenomsnittet på nästan samtliga frågeområden.

De tre områden som de boende på Götaholm är mest nöjda med är:

  • personalens bemötande
  • upplevelse av trygghet
  • sammantagen nöjdhet med äldreboendet

På ovanstående frågor har 100% svarat att man är nöjd!

Vi är väldigt glada över detta fina resultat och mycket stolta över vår personal på Götaholm som gör sitt yttersta varje dag för att ge de boende en värdig vardag.

Läs hela rapporten här: https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen/