Föreläsning i samarbete med LARO - Göteborgs stadsmission

Föreläsning i samarbete med LARO

13 mars, 2024 • Ämne: S:t Johanneskyrkan

Välkommen på en föreläsning onsdag 3 april kl 15 i S:t Johanneskyrkan. Personal från LARO besöker oss och kommer ge en inblick i deras arbete utifrån följande punkter:

  • Introduktion till LARO
  • Rädda liv med naloxon
  • Projekt: Mobilt team beroende

Två dagar i veckan finns en sjuksköterska på plats i S:t Johanneskyrkan för att erbjuda besökarna enklare hälsostöd. Detta är en insats för samhällets medborgare som av olika skäl inte möter vården och därmed inte får den hjälp de behöver. Att samverka med ex LARO är för att kunna erbjuda ett bredare stöd. LARO (Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende) är starkt rekommenderad insats och bedrivs huvudsakligen vid regionens så kallade LARO-mottagningar.