Förening erbjuder mentorskap till personer som lever i beroende eller hemlöshet - Göteborgs stadsmission

Förening erbjuder mentorskap till personer som lever i beroende eller hemlöshet

8 juni, 2020 • Ämne: Boende & behandling

Från vänster: Lars Nilsson, ordförande samt Joakim Lindman, sekreterare

Hej Joakim! Du är sekreterare i Föreningen Mot Ensamhet och Utanförskap. Kan du berätta lite om er förening?
Föreningen Mot Ensamhet och Utanförskap (FMEU) startade 24 januari 2020. Föreningen består av 11 medlemmar som alla har olika erfarenheter av beroende och hemlöshet och som bor eller har bott på olika boenden med stöd. Då alla har erfarenheter av att ha stått utanför samhället vill vi genom föreningen använda våra erfarenheter som en tillgång och erbjuda stöd och mentorskap till andra personer som av olika anledningar har hamnat utanför samhället och känner sig ensamma. Såhär i uppstarten vänder vi oss främst till dom som bor på boenden med stöd.

Hur startades föreningen?
Jag har tidigare bott på ett av Stadsmissionens boende med stöd och har även volontärarbetat en del inom Stadsmissionen. Via Stadsmissionen kom jag i kontakt med Center för hemlöshet där Stadsmissionen spelar en aktiv roll. Där träffade jag andra personer som har liknande erfarenheter som mig och när vi började prata insåg vi att vi alla hade haft samma tanke, att starta en förening där vi kan erbjuda mentorskap till andra utsatta. Ibland behöver man en förebild och någon man kan prata med som förstår och vet exakt vad man pratar om. Vi ville erbjuda detta och därför beslutade vi oss för att starta Föreningen Mot Ensamhet och Utanförskap.

”På individnivå är det superviktigt att ha inflytande över sitt liv (så som för oss alla). Brukarinflytande på individuell nivå är en styrka inom Stadsmissionen. En del personer vi möter har förlorat tilltron till sig själva och sina val. Livet kan ha kantats av många tillfällen där andra har bestämt eller där man själv har begränsat sig. Man känner sig som ett offer, och har inte känslan av att kunna förändra någonting. När det dök upp ett ”brukarinitiativ” (en person med en idé) är det självklart att uppmuntra och försöka förverkliga den. Dessutom ger en organisering en möjlighet att ta tillvara på brukarnas intressen”, säger Therese Landén, enhetschef Bostad först, Göteborgs Stadsmission.

Vad har ni för mål med er förening?
Föreningen skall vara en ideell organisation som är religiöst och politiskt obunden. Vi vill arbeta medvetet och aktivt med gemensamma träffar och aktiviteter där vi bland annat delar med oss av information och erfarenheter, skapar socialt sammanhang och erbjuder kurser. Det är viktigt för oss att föreningen utvecklas och att vi breddar verksamheten, vilket innebär att vi tar till vara på idéerna som kommer ifrån medlemmarna. Vi vill också i framtiden starta ett korplag i föreningen. Målsättningen är att vi ska kunna bryta ensamheten och utanförskapet för våra medlemmar inom ett år.

Har ni några samarbetspartners?
Våra nuvarande samarbetspartners är Center mot hemlöshet, Brukarrådet, Verksamhetsrådet och Brukarrevisionen, Uppsökarenheten inom social resursförvaltning och Göteborgs Stadsmission. Vårt mål är att bredda samarbetet så att andra föreningar, företag och kommunala verksamheter också kan vara en del av vårt nätverk.

På vilket sätt har föreningen fått stöd av Göteborgs Stadsmission?
Föreningen har fått låna ett litet kontor med dator och skrivare av Stadsmissionen, något vi är jättetacksamma för. Det har underlättat att vi har någonstans att arbeta med föreningen och någonstans att skicka föreningens post. Vår dröm framöver är att få ett eget kontor som kan fungera som mötesplats för våra medlemmar, där vi kan dricka kaffe, prata och genomföra olika aktiviteter tillsammans.

Vilket bra initiativ, Joakim! Stort lycka till med Föreningen Mot Ensamhet och Utanförskap!

Kontakta gärna föreningen via deras Facebook-grupp: ”Föreningen mot ensamhet och utanförskap”.