Göteborgs stad och Göteborgs Stadsmission går samman och erbjuder 176 ungdomar sommarjobb - Göteborgs stadsmission

Göteborgs stad och Göteborgs Stadsmission går samman och erbjuder 176 ungdomar sommarjobb

16 juni, 2020 • Ämne: Arbetsintegration

På grund av Covid-19 har förvaltningen för Arbetsmarknad- och vuxenutbildning, Kretslopp- och vatten, Västra Hisingens stadsdelsförvaltning samt Göteborgs Stadsmission via ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) startat upp en ny tillfällig verksamhet inom Stadsmissionen för att erbjuda 176 ungdomar sommarjobb i år. Verksamheten kommer vara igång i tre månader mellan juni och augusti.

Smittspridningen av Covid-19 har lett till ny samverkan för att säkerställa ungdomars sommarjobb

Smittspridningen av Covid-19 har lett till att många arbetsplatser som vanligtvis erbjuder sommarjobb för ungdomar i Göteborg har behövt tänka om. Det gäller till exempel arbetsplatser inom vården och äldreomsorgen där nya arbetsrutiner och stor risk för smittspridning har lett till att det saknas både tid och resurser för att säkerställa en god och lärorik arbetsmiljö för ungdomarna.

För många ungdomar är detta den första kontakten med arbetslivet som ger värdefulla erfarenheter inför kommande yrkesliv. För att inte låta ungdomarnas chans till ett första sommarjobb gå till spillo krävdes samverkan mellan flera olika aktörer. Förvaltningen för Arbetsmarknad- och vuxenutbildning, Kretslopp- och vatten, Västra Hisingens stadsdelsförvaltning och Göteborgs Stadsmission ingick då ett unikt samarbete för att erbjuda stadens ungdomar sommarjobb i en ny tillfällig verksamhet i Stadsmissionens regi. Samarbetet omfattar även stadsdelarna Norra Hisingen och Lundby.

För oss på förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning är det viktigt att stadens ungdomar får sitt första jobb. En meningsfull sysselsättning över sommaren och tjäna sina egna pengar är att långsiktigt framtidssäkra våra ungdomar och ge dem värdefulla kunskaper om arbetslivet. Därutöver ser vi också styrkan i samarbete mellan olika aktörer för att finna nya lösningar när det behövs som mest samtidigt som vi ger stadens ungdomar en ökad kunskap om hållbarhet, kretslopp och återvinning”, säger Ernest Radal, projektledare på Göteborgs Stad, förvaltningen för Arbetsmarknad- och vuxenutbildning.

Arbetslivserfarenhet av lagerarbete samt utbildning i materialåtervinning

Verksamheten är en filial till Stadsmissionens befintliga insamlingscentral där ungdomarna främst kommer ha som uppdrag att sortera och värdera gåvor. De kommer få arbetslivserfarenhet av lagerarbete samt kunskap om second hand-marknaden. Verksamheten kommer även att ha ett utbildningsfokus på vad återanvändning är för någonting och tillsammans med Kretslopp och Vatten erbjuda bland annat utbildningar i materialåtervinning och studiebesök på återvinningscentraler. Detta ger ett mervärde till ungdomarnas övriga arbetsuppgifter och ger dem en ökad förståelse för återvinning och hållbarhetsfrågor.

Vi på Kretslopp och vatten är med i projektet för att nå ut med kunskap om vikten av att sortera sitt avfall och utveckla fler samarbeten med second-hand branschen. Vår förhoppning är att många av dessa ungdomar blir intresserade av avfall och återanvändning och väljer att jobba i branschen i framtiden”, säger Amanda Österlin La Mont, utredare på Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten.

Verksamheten kommer vara igång i tre månader mellan juni och augusti och de första ungdomarna börjar sina anställningar den 15 juni. Lokalen är belägen på Vårväderstorget på västra Hisingen.

Det känns så bra att vi i Göteborg kan skapa en sådan här gedigen insats tillsammans under så kort tid. Det visar på en anda i staden om att inget är omöjligt och att vi sätter våra uppdrag i främsta rummet och löser situationer när dem uppstår”, säger Linus Bergström, verksamhetschef Second hand, Göteborgs Stadsmission.

P4 Göteborg uppmärksammade vårt samarbete – lyssna på inslaget här