Ingen ska gå miste om att rösta i valet - Göteborgs stadsmission
Inför valet

Ingen ska gå miste om att rösta i valet

31 augusti, 2022 • Ämne: Nyheter

I en demokrati ska möjligheterna att påverka vara jämlika och alla ska ha samma förutsättningar för att kunna delta i valet. På Göteborgs Stadsmission arbetar vi på olika sätt för att våra boende och besökare ska förstå vad det innebär att rösta och hur det går till. I samarbete med valnämnden erbjuder vi också möjlighet att förtidsrösta i våra lokaler.

Helena Synneby är biträdande enhetschef på Drottninggatan, en av våra sociala verksamheter där vi möter en bred målgrupp av barn, familjer, ensamstående och unga vuxna.

”Vi på Stadsmissionen har förmånen att träffa människor som vi vet att andra aktörer har svårt att nå ut till. Därför har vi valt att mobilisera ordentligt inför valet den 11 september. Vårt mål är att ingen ska gå miste om möjligheten att rösta för att man är osäker på hur man gör eller för att det känns meningslöst. Vi är illa ute om vi har grupper i samhället som inte upplever att deras röst spelar roll”.

Alla våra besökare har fått en påminnelse via sms om att det snart är val och att spara sitt röstkort. De blir också inbjudna till informationsträffar ihop med valambassadörer från Göteborgs Stad.

”På informationsträffarna går vi igenom hur valet går till, var man hittar information om de olika partierna och vad som faktiskt menas med att varje röst räknas”, säger Helena.

”Trots att många vi möter lever under extremt svåra omständigheter så märker vi att valet engagerar och reaktionerna kring vårt arbete har varit väldigt positiva. Många uppskattar verkligen att få information och att få tillfälle att ställa alla tänkbara frågor. Att våra besökare känner sig trygga och har hög tillit till oss hoppas jag kan bidra till att fler går och röstar. En del brukar säga att det är en plikt att rösta, jag hoppas snarare att vi kan få det att upplevas som en möjlighet!”, säger Helena.

En annan av våra verksamheter, Mötesplats lokalt med bas i Biskopsgården, möter samma målgrupp. Här hålls ett flertal informationsträffar och valpicknickar i samverkan med andra aktörer. Tillsammans utforskar vi demokrati och möjligheterna att påverka på olika nivåer. För att göra evenemangen till något som är till för hela familjen så finns även möjlighet till fika, ansiktsmålning och tipspromenad. Vi erbjuder också möjlighet att gå tillsammans till en vallokal för att förtidsrösta.

På själva valdagen bjuder vi in till Valfest på Orkanen, Godvädersgatan 24. Vi håller öppet 11-18 och erbjuder stöd i röstningsprocessen samt firar möjligheten att bidra till demokrati! Här kommer det också finnas tävlingar, foodtruck, fika och mycket mer.

”Vi gör dessa initiativ för att öka kunskapen om demokrati och demokratiska processer samt hjälpa till att öka valdeltagandet i Biskopsgården i Göteborg. Valdeltagandet inom Göteborgs kommun är ojämnt fördelat och har varit lågt här i förhållande till andra områden. Det kan bero på olika saker såsom kunskap, tillit eller att en känner en maktlöshet. Vi kommer att fortsätta att arbeta med demokratifrågor tillsammans med våra deltagare även efter valet”, säger Agnes Gerinder, enhetschef på Mötesplats lokalt.