Nu släpper Bris i samarbete med Sveriges Stadsmissioner rapporten "Barns röster", en rapport om barnrättsperspektiv i skyddat boende - Göteborgs stadsmission

Nu släpper Bris i samarbete med Sveriges Stadsmissioner rapporten ”Barns röster”, en rapport om barnrättsperspektiv i skyddat boende

24 juni, 2020 • Ämne: Boende & behandling

Barnrättsperspektiv innebär att varje barn ska få relevant information och erbjudas delaktighet.
Stadsmissionens skyddade boenden erbjuder trygga och säkra boenden för kvinnor och barn där ett tydligt barnrättsperspektiv präglar verksamheten. Tillsammans med uppdragsgivare, kvinnan och eventuella barn vill vi skapa förutsättningar för ett självständigt liv i trygghet, utan våld och kontroll.

Beställ rapporten om barns röster, rapportsläpp 2 juli 2020

Hösten 2018 inledde Sveriges stadsmissioner ett unikt samverkansprojekt med Bris där vi tillsammans tar fram ett koncept för att starta och driva skyddade boenden med barnrättsperspektiv. Samarbetet finansieras av PostkodLotteriet.

Här ges barn en möjlighet att vara med och utforma en verksamhet som syftar till att möta deras behov av skydd och stöd. Bris metod ”Expertgrupp Barn” ser barn som kompetenta aktörer med viktiga erfarenheter och tankar. Material, metoder och utformning av våra boenden bollas med expertgruppen för att få barns synpunkter på vuxnas planer, istället för tvärtom. Ambitionen är att barn som bor på skyddat boende ska få en så vanlig barndom som möjligt, trots sina tidigare erfarenheter av våld.

Hos oss styr barnens röst utvecklingen av verksamheten. I praktiken innebär barnrättsperspektivet i våra verksamheter att varje barn ses som ett eget rättssubjekt som har rätt till ett liv utan våld och förtryck samt vid behov stöd och behandling till följd av tidigare utsatthet. Varje barn ska få relevant information, erbjudas delaktighet och få sin rätt till säker skolgång tillgodosedd. Därför har alla barn hos oss en egen kontaktperson.

Läs intervjun med Malin Rekke, psykolog på Bris, om rapporten Barns röster