Samsnack 31/5 "Vad händer med de ukrainska flyktingarna?" - Göteborgs stadsmission

Samsnack 31/5 ”Vad händer med de ukrainska flyktingarna?”

29 april, 2024 • Ämne: Nyheter

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 befinner sig drygt 1600 av de människor som flytt kriget i och runt Göteborg. De innefattas av det så kallade massflyktsdirektivet, vilket innebär att de har ett tillfälligt uppehållstillstånd men inte rätt att folkbokföra sig i Sverige. I november 2024 ska en ny lag träda i kraft som gör det möjligt att folkbokföra sig och därmed också få bättre villkor för utbildning, försörjning och stöd att komma ut i arbete. Men lagförslaget har också stött på kritik.

I Samsnack 31/5 redogör Riksdagsledamot Jessica Rosencranz (M) för arbetet med den kommande lagen och vad den innebär både för människor som flytt Ukraina och för de myndigheter och organisationer som arbetar med flyktingmottagande.

I panelsamtalet som följer lyfts olika erfarenheter och tankar framåt från Göteborgs Stad och civilsamhällesorganisationer som tillsammans arbetar med mottagande av människor som flytt från Ukraina. I samtalet lyfts också perspektiv från Migrationsverket. I slutet av samtalet finns möjlighet för publiken att ställa frågor.

Panel

  • Magnus Resare (M), Riksdagsledamot, ledamot Socialförsäkringsutskottet
  • Carl Bexelius, Rättschef Migrationsverket
  • Jenny Broman (V), Ordförande Socialnämnd Centrum, Göteborgs Stad
  • Mariya Melnyk, HUG, Help Ukraine Gothenburg
  • Mats Hedenskog, direktor Skyddsvärnet

Moderator

  • Martin Ärnlöv, VD/direktor Göteborgs Stadsmission