2019-05-18 Internationell running - Göteborgs stadsmission