Stadsmissionen startar nytt boende - Göteborgs stadsmission

Stadsmissionen startar nytt boende

26 november, 2018 • Ämne: Nyheter

STIGBERGETS 5:E VÅNING – INGEN MÄNNISKA HÖR HEMMA PÅ GATAN

Den senaste tiden har situationen för människor som kämpar med beroendesjukdom och som inte får den hjälp de behöver tagit stor plats inom samhällsdebatten. Inte minst efter Uppdrag gransknings reportage om Sanne, en ung kvinna som lever med både missbruk och psykisk ohälsa och som därför hela tiden hamnar mellan stolarna och lever i en otrygg tillvaro.

Göteborgs Stadsmission har under lång tid uppmärksammat att trösklarna för den som försöker att bli av med ett beroende ofta är höga och det är allt för lätt att tappa taget om man råkar snubbla. För människor som tar ett återfall och inte får komma tillbaka till det boende man är inskriven på, som riskerar att förlora sin lägenhet på grund av missbruk eller får vänta på plats på ett boende efter avgiftning allt för länge, är riskerna stora att man hamnar på gatan. Vi inser att vi måste göra mer för fler och vi måste skapa trygghet och kontinuitet för att förbättra möjligheterna för människor att bli nyktra. Vi måste täppa igen glappet i systemet.

Den 30 november inviger vi därför Stigbergets 5:e våning, för människor med beroendeproblematik som akut behöver ett boende med stöd. Boendet kommer att vara bemannat dygnet runt av personal med en bred kompetens och lång erfarenhet. Varje person som flyttar in på Stigbergets 5:e våning får egna kontaktpersoner och möjlighet att delta i motiverande samtal. Vi arbetar också med psykosocialt stöd i tät samverkan med de nätverk som omger varje enskild människa. Allt för att skapa trygghet och en stabil tillvaro.

Målet är substansfrihet, men på Stigbergets 5:e våning kommer det att finnas en viss tolerans för positiva drog- eller alkoholtester under en period av tillnyktring. Det viktiga är dock att individen fattat ett eget beslut om att bryta sitt missbruk och att hen vill lyckas även om hen behöver stöd och hjälp under en period tills substanserna lämnat kroppen.

Stigbergets 5:e våning kommer att drivas av Göteborgs Stadsmission, utifrån avtal med Göteborgs stad och placering sker efter biståndsbeslut från socialtjänsten.

För Stadsmissionen är det oerhört viktigt att försöka täppa till de glapp som finns i systemet när det kommer till vård och stöd till människor med missbruk. Vi anser inte att någon människa hör hemma på gatan och att alla förtjänar en andra, tredje och fjärde chans. För oss står individen alltid i centrum och vi ser varje människa och låter henne själv definiera sina behov. Sen finns vi där för att hjälpa och stödja. Därför är vi glada att kunna berätta om vår satsning Stigbergets 5:e våning som vi hoppas kommer kunna göra skillnad för människor i stor utsatthet.

Visa mer