Stadsmissionens studiestöd och läxhjälp - Göteborgs stadsmission

Stadsmissionens studiestöd och läxhjälp

6 maj, 2021 • Ämne: Nyheter

Just nu erbjuder vi studiestöd på Lövgärdesskolan, Svartedalsskolan och Ryaskolan. Det är viktigt att kunna vara i skolans lokaler för det är en mötesplats som är trygg för både barnen och deras föräldrar. Förtroendet för skolan är högt och föräldrarna vågar låta barnen vara där, vilket är en nödvändig förutsättning.

Många av de barn vi möter kommer från hem som saknar förutsättningar att ge barnen det stöd de behöver. Det beror inte på illvilja eller dåligt föräldraskap. Däremot finns det föräldrar som har dubbla jobb för att klara betala hyra och räkningar. Det finns föräldrar som själva inte gått i skolan eller som saknar tillräckliga språkkunskaper. En del föräldrar lider av psykisk ohälsa som försvårar situationen. En del är ensamma med hela ansvaret för att försörja och ta hand om sin familj och sitt hem. Flera är trångbodda så hemmiljön saknar det lugn och utrymme som ett barn behöver för studierna. Dessa föräldrarna lever med en stress att klara hålla hemmet och familjen flytande och varken tid, ork eller förmåga räcker till att ge barnen de stöd med skolarbetet som de behöver.

Stadsmissionens studiestöd är inte bara en tillgänglig plats för att kunna göra sina läxor. Vi har personal och volontärer på plats som också kan ge barnen kloka tips för att lättare ta till sig kunskap och klara skolgången bättre. Det finns gratis mellanmål, för på tom mage är det inte lätt att varken koncentrera sig eller lära sig nya saker. Och självklart finns det utrymme för paus och lek.
– En insats tidigt i barnens skolgång ökar chansen för att klara fortsatta studier, något som både barnet och samhället vinner på, säger Agnes Gerinder, enhetschef Göteborgs Stadsmission.

Stadsmissionens studiestöd vill också involvera föräldrarna. Dels för att föräldrarnas engagemang i barnens skolgång är viktigt och dels för att kunna fånga upp och erbjuda familjerna olika typer av stöd om det är aktuellt. Bland annat finns planer på att bjuda in till familjeaktiviteter en gång i månaden, under förutsättningen att det kan ske smittsäkert. På så vis lär vi känna familjerna och deras behov och kan slussa dem vidare inom vår organisation eller till andra stödinsatser om de önskar hjälp.
Genom den här kampanjen vill vi belysa hur viktigt studiestödet är för barnens framtid. Genom att hjälpa dem att klara skolan ger vi barnen bättre förutsättningar till ett bra fortsatt liv och motverkar fattigdom och utanförskap. Du kan vara med och göra skillnad.

PS. Vi erbjuder studiestöd i flera av våra verksamheter. Inte bara till barn utan även till unga vuxna och vuxna som går i gymnasiet eller SFI.