Stigbergets boende använder konst som en del av behandlingsarbetet - Göteborgs stadsmission

Stigbergets boende använder konst som en del av behandlingsarbetet

1 juni, 2020 • Ämne: Boende & behandling

”Framför målarduken är alla lika”

Den 19 maj var det var ett glatt gäng i orangea baskrar som med stolthet välkomnade sin personal till invigning och vernissage av boendets nya satsning – ”ett levande galleri”. Här byts tavlor ut och förnyas allteftersom ny konst skapas. Invigningen blev en liten, intern tillställning på grund smittorisken av Covid-19. För konsten står boendets gäster och engagemanget har varit över förväntan!

Under våren har konstprojektet ”The Mission” kommit igång, det är måleri på stor duk och bedrivs i form av återkommande workshops. Initiativtagare och konstnärlig ledare är Ann Haqvinsson, behandlingsassistent på Stigbergets boende. Ann startade idén om att integrera kreativa aktiviteter som en naturlig del i behandlingsarbetet, med bakgrund i evidensbaserad kunskap. Målet var delaktighet utan krav på prestation, en lustfylld samvaro med flödande kreativitet – att projektet också levererar fantastiska bilder är en bonus.

Uppslutningen har varit total med ett intresse och engagemang långt över förväntan. Deltagarna som vill presentera sig som grupp menar att de är förenade i en dynamisk process där alla deltar, tycker och tänker något. Någon berättar att det initialt fanns en viss osäkerhet men att den snabbt gav vika och att det kreativa flödet redan efter första gången gav mersmak. Deltagarnas självförtroenden har vuxit genom att de vågar uttrycka sig inom ett område där de inte trodde att de hade någon talang. Flera pratar om konstens läkande inverkan, att den skingrar oro, ångest och tristess.

Alla får delta oavsett bakgrund, ålder och kön. Människor som antagligen aldrig skulle umgås annars under normala förhållanden förenas här i skapandeprocessen. Efter vernissagen säger en gruppmedlem att det här är det bästa sociala umgänget som många av dom har upplevt – kanske för första gången eller på många, många år. Bättre betyg kan ett projekt knappast få och det här är bara början!